КЛИЕНТИТЕ СА ОНЛАЙН, ФИРМИТЕ ГИ СЛЕДВАТ
() - 2006/8/21
Най-големите печалби се очакват в безтелесните сектори на икономиката

КАКЪВ е идеалният образ на българската фирма, която е част от е-бизнеса? Идеални фирми няма. Спукването на Dot com балона показа колко лесно се лъжем, гледайки формални показатели. И се пак - ако българска не-ИТ фирма има своя уеб страница, осъвременявана поне на седмица, информация на два езика, от която може да си поръчате и платите продукт на фирмата, сайтът има Google Page Rank поне 5, 50% от служителите са с компютър и поне 20% работят дистанционно и т. н., то шефът може да се похвали, че неговата фирма е наистина wired.
Българският бизнес е оборудван с хардуер, свързан е с интернет, но не използва ефективно компютърните си системи както за управление, така и за автоматизирано производство и тепърва включва уебсайта в маркетинговите си стратегии. Между 23 и 32% (в зависимост от методиката на изследване) от фирмите имат уеб страници на средна възраст 4 години. Около една десета от сайтовете имат възможност за онлайн поръчка, но Все още малка част от оборота (под 5%) на неспециализираните предприятия се дължи на подобни поръчки. Мениджърите вече ползват компютри (в сравнение с преди 10 или 20 години) В офиса и у дома, но сравнително рядко работят със специализиран софтуер за управление, за следене на важни индикатори и анализиране приноса на служителите. Подобни системи са важна част от управление на качеството и от способността на предприятията да растат бързо и да продават на европейските пазари. Все още най-разпространените решения са скъпи за българските компании. Очаквам тази ниша скоро да бъде запълнена със софтуерни продукти, създадени в България или адаптирани от страни със сходни икономики и модели на използване на ИКТ - като Гърция и Португалия например.
..............................................


Автор: Business Week България

Go back BG Online