Само 12% от предприятията в България набират персонал чрез уебсайта си
() - 2006/9/28
Една пета от предприятията у нас имат своя страница в интернет, показва проучване на Витоша Рисърч, цитирано в доклада "е-България 2006".

Докладът проследява историята на влизането на българските компании в глобалната мрежа. Преди осем години едва 2% от тях са онлайн. Това са предимно технологични фирми, предприятия с чужди инвестиции или експортно ориентирани. По това време потребителите на интернет са под 2,5%.

Към 2002 вече 15% от предприятията имат своя уебстраница. В по-голямата си част обаче сайтовете приличат на сбор от няколко рекламни брошури и не са съобразени с особеностите на представяне на информация в интернет.

През последните години предлагането (самите компании) и търсенето (крайните потребители) довеждат до сериозно развитие на уебприсъствието на предприятията. Увеличеният дял потребители на интернет принуждава предприятията да се адаптират и да търсят специални стратегии и отличителни предимства, за да достигнат до потребителите си чрез интернет. В момента половината от компаниите с над 100 души и 41% от малките предприятия имат уебсайтове.

Според прогнозите, през следващите няколко години все повече офлайн предприятия ще навлизат в онлайн пространството. Очаква се в края на 2007 или началото на 2008 повече от 50% от предприятията с над 10 души персонал да имат собствени уебсайтове.

Друга тенденция е "отварянето" на корпоративните сайтове към настоящите и бъдещи служители на предприятията. В някои случаи те имат възможност за отдалечен достъп до мрежата на предприятието. През 2004 г. по данни на НСИ 12,4% от предприятията с над 250 заети имат екстранет – достъп до интранет през интернет.

Резултатите от проучването потвърждават, че интернет се налага като ключов канал за търсене на информация за работа и набиране на кадри. В същото време едва 12% от предприятията използват собствения си уебсайт за набиране на персонал, като водещи отново са предприятията с персонал над 100 души.


Автор: Денислава Симеонова , Karieri.bg

Go back BG Online