30% от българите ще ползват Интернет до края на годината
() - 2006/8/3
30 на сто от българите над 15 години ще ползват Интернет в края на 2006 г., според доклад за състоянието и развитието на Информационното общество в периода 2005-2006 година. Документът бе представен от Държавната агенция по информационни технологии и съобщения /ДАИТС/.

Докладът "e-България 2006" се подготвя традиционно всяка година и е резултат от публично-частно партньорство между социолози, анализатори и държавни експерти. За първа година документът бе разгледан и приет на заседание на Координационния съвет за информационно общество към Министерския съвет на 13 юли.

Изследването регистрира значителен ръст на хората с достъп до компютри. Делът им в рамките на две години се е повишил два пъти като през 2005 г. достига близо 30% от пълнолетното население. Ако към това число се добавят и потребителите на възраст под 18 г., то делът им може да надхвърли една трета от българското население.

Работното място и дома са най-популярните места за достъп до компютър. Домашните потребители са се увеличили близо три пъти, а използващите компютър на работното място - почти двойно. Децата са ключов фактор за навлизане на компютрите в домакинствата. Тази тенденция ще се запази и през тази година, когато 11% от домакинствата с деца планират покупка на компютър срещу само 3% там където няма деца.

Мрежовата свързаност също нараства в съответствие с развитието на пазара на информационни и комуникационни технологии. Ако тенденцията се запази, твърде вероятно е делът на имащите достъп до Интернет сред населението над 15 г. да се приближи до 30% в края на годината.

България не изостава от темповете на нарастване на широколентовия Интернет достъп в Европейския съюз и в световен мащаб. Делът на домашните потребители на широколентова връзка към октомври 2005 е 10,6% от цялото население, като отбелязва ръст от близо 22% спрямо предходната година. На практика този показател е доста близък до средната стойност за Европейския съюз – 10,8% към юли 2005 г.

Използването на Интернет започва да придобива все по-широки мащаби, но въпреки отчетения висок ръст на потребителите, не малък е и делът на тези, които остават извън уеб-пространството. 56% от гражданите заявяват, че не биха могли да започнат да работят в електронното пространство без чужда помощ.

Значителен дял (около една трета) споделят, че нямат информация какво представлява глобалната мрежа.

Всеки десети интервюиран е изразил страхове и притеснения от технологията и опасения относно съдържанието и конфиденциалността на информацията, разпространявана в уеб пространството.

За разлика от фирмите, гражданите все още са по-скептично настроени от бизнеса спрямо използването на електронни услуги. Голяма част от запитаните определят личния контакт с държавната администрация като по-ефикасен. Все още съществува недоверие към Интернет комуникацията, особено когато се отнася за обработка на документи и финансови операции. Въпреки това, изследването показва, че всеки втори между 18 и 29 години и всеки трети между 30 и 39 години използва Интернет. Това са хората, които в най-голяма степен са склонни да опитват, без особено да се притесняват, че това може да навреди на сигурността и финансите им.


Автор: BlueLink

Go back BG Online