Представиха "e-България 2006"
() - 2006/9/18
Увеличава се броят на домашните компютри. Блоговете стават все по-популярни

Фондация "Приложни изследвания и комуникации" представи четвъртото издание на най-престижния доклад, изследващ развитието на информационното общество у нас - "e-България 2006".
Според данни от документа индексът е-България (измерващ развитието на пет основни показателя на информационното общество - е-достъп, е-общество, е-образование, е-бизнес и е-управление) забавя своя темп в сравнение с предишните две години, но остава на задоволително ниво от 13 %.
"Основна причина за това е развитието на е-бизнеса и е-образованието, на които през последната година започна да се гледа с особен интерес, както и разнообразието от електронно съдържание и услуги - обясни по време на представянето на доклада Тодор Ялъмов, координатор на Групата по информационни технологии във фондацията. - Независимо от високия индекс, тревожен остава недостигът на квалифицирани специалисти в сферата на информационните технологии - проблем, който ще доведе до трайни негативни последствия за ИТ бизнеса. Трябват сериозни инвестиции в сферата на образованието, за да се справим с тази криза". Тодор Ялъмов подчерта, че основен проблем остава и цифровото разделение, по-специално свързано с етносите (роми и турци), които са в неравностойно социално положение и следователно техния достъп до информационните технологии е ограничен.
Според проучването на експертите от фондацията най-слабо развитие през изминалата година има в областта на е-услугите и е-управлението от страна на правителството.
…………………………………………………………………………………………………

Пълният текст може да бъде намерен във вестник "Компютри", от 18.09.2006


Автор: в. "Компютри"

Go back BG Online