Фирмите предпочитат Е-общуване с чиновници
(КАПИТАЛ) - 2006/10/6
Липсват достатъчно електронни услуги, полезни на бизнеса

Чрез него фирмата може да изпраща изискваните от нея декларации, справки и молби в електронен вид през интернет, подписани с е-подпис, който има значението на саморъчен. Към момента само около една четвърт от българските фирми ползват е-подпис, сочат последните данни на "Витоша рисърч". Техният брой се е увеличил десет пъти в сравнение с 2004 г., но все още е сравнително малък. Бизнесът посочва две основни пречки пред широкото разпространение и употреба на е-подпис. Първата е липсата на достатъчно административни услуги, които да могат да се извършват по електронен път и да са ефективни за бизнеса. Втората е, че много малки фирми предпочитат да изчакат. За техните мениджъри разходите за придобиване и използване на електронния документ са спорни, тъй като ползват много малък спектър електронни услуги. Срещу това те трябва да преустроят и процеса на работа на фирмата, да разполагат със служители, които знаят как да използват съответната техника, да са свързани към интернет.

Къде се използва

Универсалните електронни подписи, признавани от държавата, не се ползват при общуване с бизнес партньори. Търговията като правило се гради на доверие, а и съдебната система в България не се радва на доверието на бизнеса и населението, за да е необходимо фирмите да се снабдяват с официално подписани е-договори, се посочва в последния годишен доклад "Е-България" на фондация "Приложни изследвания и комуникации". Според Тодор Ялъмов, координатор на проекта, едва 1% от фирмите ползват е-подписа за сделки с частни контрагенти. Основната мотивация за ползването му е спестяването на време и нерви в общуването с администрацията. Около 24% от предприятията, които са регистрирани по ДДС към юни т. г., изпращат декларациите си по интернет, подписани с електронен подпис. Микро- и малките фирми в редица сектори посочват, че нямат нужда от самостоятелни е-подписи, тъй като имат ограничен документален досег с държавата. Затова много от тях използват този на счетоводната кантора, която ги обслужва. "Инвестираните в електронен подпис средства се възвръщат, тъй като ми спестяват часове редене на опашки всеки месец пред НОИ за подаване на декларации. Единствения проблем е, че доста от клиентите ни все още гледат с недоверие този вид бизнес комуникация", споделя Панайот Белчев, управител на сливенския интернет доставчик "Нетинвест". "Електронните подписи създават възможност за контрол на изпращането и получаването на съобщенията, което създава доверие в онлайн бизнеса. Когато всички разберат, че използването на мобилен телефон не е достатъчно, ще се обърнат към новите модели, е мнението на Орлин Даскалов, директор на център "Информационна сигурност" към БСК.

Проблемите

Основният проблем за бизнеса никога не е бил цената на удостоверението за електронен подпис, а какво получаваш срещу тази цена. Все още за индивидуалните потребители ползите са минимални, казва Ялъмов. През лятото на 2004 г. Министерският съвет разпореди всяко ведомство да приеме правила за приемане и издаване на документи по електронен път и подписването им с електронен подпис. На практика почти няма ведомство, което да не е изпълнило постановлението, сочи последният правителствен доклад за развитието на електронното правителство. Това обаче не означава, че бизнесът получава услугите, които са му нужни. В много от случаите се изисква представител на фирмата лично да посети съответната институция за някоя услуга, а други, от които бизнесът няма нужда, се предоставят онлайн, коментира Даниел Дамянов, изпълнителен директор на БАИТ. Спорно е например доколко бизнесът използва е-подпис за участие в търгове за обществени поръчки, тъй като по закон към тръжните документи се изисква да се подаде справка за актуално състояние на фирмата, която обаче не се предлага в електронен вариант. Малко са и администрациите, които предоставят тръжните документи в електронен вид. Отложи се и изваждането на фирмената регистрация от съда. Закъснява и издаването на екоразрешения по електронен път. Още по-некоординирана е работата на ниво местна администрация, тъй като много от малките общини все още не са готови да въведат е-обслужване. "Проблемът с електронното обслужване е, че не съществуват единни държавни правила и стандарти", допълва Таня Явашева, изпълнителен директор на "Инфонотари". Наб­люденията на бизнеса са, че някои администрации нямат капацитета да обработват едновременно и електронни, и писмени молби.


Go back BG Online