МР3 вкъщи? Депутати решават дали ще стане нелегално
(ПАРИ) - 2006/7/26
Промените в Наказателния кодекс предвиждат затвор до 5 години и глоба до 5000 лв.


Вчера изтече срокът за последните корекции по внесения преди няколко седмици проект за промени в Наказателния кодекс, засягащи компютърната престъпност. Той вече беше приет на първо четене от парламента. Според новия текст дори и обикновените потребители, които разполагат с МР3 файлове например, стават обект на наказателното право. Освен това са увеличени и наказанията, които ги заплашват - максималният срок за лишаване на свобода е от 3 е станал 5 години, а най-високата глоба е променена от 3000 на 5000 лв. При повторно нарушение тези санкции стават съответно лишаване от свобода от 5 до 8 г. и глоба от 3000 до 5000 лв.
Последици
Според доклада е-България 2006 те са няколко. Най-важните са например изключването на възможността за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на глоба по чл. 78а. Тя се използва от прокуратурата и съда като заместител на по-строгите наказания именно за деяния, които, макар да са престъпления, не е целесъобразно да се наказват по общия ред (например при първо нарушение на лицето, леко престъпление и др. подобни).
Проблемът е, че тази възможност е валидна само ако за престъплението се предвижда по закон наказание до 3 години. А новите текстове елиминират подобна опция. Друг е въпросът, че престъплението по алинея 3 (при повторно престъпно деяние от подобен тип или при причиняване на значителни материални щети) се третира като "тежко" престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, което означава, че стават допустими специалните разузнавателни средства.
Промяна
Според една от промените наказанието ще е валидно и за приносителите на чужди обекти на авторско право или екземпляри от него за търговски цели в големи размери, без необходимото съгласие на носителя на съответното право. Това също е много деликатна тема. За пръв път на практика изрично се криминализира притежаването на обект на авторското право без съответното разрешение - досега това можеше да се изведе само като част от "използването по друг начин". От друга страна, се добавя търговската цел, което прави текста трудно приложим на практика. Субективната страна на дадено престъпление е най-трудно доказуемата част при процес, смятат анализаторите от ArcFund. Тук влизат вината (във всички случаи), както и особените цели (когато е предвидено) и др. Доказването на търговската цел също ще бъде доста сложно и субективно.
Отпадане
Отпадането на възможността част от нарушенията на авторското право да се санкционират чрез глоби по принцип не е фатално. Остава една от общите възможности - извършеното, ако е маловажно, да не се наказва по НК. Това означава, че деянието не е престъпно, макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.
Бъдеще
Естествено, въпреки че до момента няма нанесени промени в приетите на първо четене промени в Наказателния кодекс, утре предстои разглеждането им на второ четене от Комисията по правните въпроси. Това означава, че все още може да се достигне до по-добро решение на неуредените въпроси с авторските права. Все пак нека не забравяме, че в част от европейските страни например подобни проблеми се решават на принципа на гражданско дело - ако някой реши, че е ощетяван, подава иск и завежда съдебен процес. Друг е въпросът дали именно обикновените потребители трябва да стават жертва на вече изготвените сенчести бизнесмодели, от които се правят доста добри пари.


Автор: Христо Пасков

Go back BG Online