Липса на специалисти проваля е-България
(ПАРИ) - 2006/9/14
Информационните и комуникационните технологии са един от най-бързо развиващите се сектори в България, а и не само у нас. Друг е въпросът дали развитието им е в подходяща насока и дали наистина има развитие. Четвъртото издание на доклада е-България, изготвен от Фондацията за приложни изследвания и комуникации, дава ясен отговор на тези въпроси.
Развитие наистина има, показват данните от проведените проучвания - за една година индексът е-България се е покачил с 13%, достигайки 6.77 пункта от 6.00 за миналата година. Въпреки тази положителна цифра обаче темповете на увеличението му са забавени.
Основните двигатели на положителната част от доклада са 2 - е-бизнесът и е-образованието, заяви отговорният редактор на доклада Тодор Ялъмов. Освен това подобрената икономическа достъпност през последните години и значителното разнообразяване на електронното съдържание и услуги са се отразили позитивно на увеличението на индекса е-България в развитие.
От друга страна, обаче 6 е-България 2006 лъсват някои доста неприятни истини. На първо място, това е липсата на достатъчно квалифицирани кадри, които да отговарят на търсенето на работна ръка. От друга страна, има много сериозно цифрово разделение, което си личи най-много на етническа
Рано или късно ще огрее слънце и на нашата улица на високите технологии - просто трябва да поискаме наистина това да стане основа. Например процентът на ромите и турците, които използват интернет в страната ни, е между 5-7 - нещо смешно на фона за очакванията за 30% проникване на мрежата сред българското население до края на 2006 г.
Електронното правителство също не се радва на похвали, а точно обратното - то е обект на сериозни критики, като според издателите то е най-бавно развиващо се сред "участниците" в доклада. А и наскоро
се разрази доста голям скандал именно с една от обществените поръчки за изграждането на интеграционна система за пренасянето на държавните ведомства онлайн.
Въпреки негативните данни да не забравяме, че всеки проблем има своето разрешение. В България кадърни хора има доста. Пари също се намират - ако всичко е по план, в началото на следващата година ще влезем в ЕС, което ще има своите финансови (а и не само) предимства. Да вземем за пример страни като Финландия, която още в началото на 80-те години на миналия век е приела високите технологии насериозно и в момента страната "цъфти и връзва в тази област. Все пак не може да се случват само лоши неща - рано или късно ще огрее слънце и на нашата улица, просто трябва да поискаме наистина това да стане, а не само с празни приказки да се опитваме да впечатляваме някого.


Автор: Христо Ласков

Go back BG Online