Интрастат накара фирмите масово да правят е-подписи
(ПАРИ) - 2006/9/25
За няколко месеца броят на сертификатите се увеличи 10 пъти

24% от фирмите, регистрирани по ДДС, или всяка пета, вече подават месечните си данъчни декларации, подписани с електронен подпис. Това сочат данните към юни 2006 г. от доклада на фондация "Приложни изследвания и комуникация" "Е-България 2006".
През миналата 2005 година едва 2.4% от фирмите са притежавали електронен подпис, а тези, които са възнамерявали да си купят сертификата, са били 48.7%, сочат данните. В началото на 2006 г. фирмите с е-подпис са вече 21%.
Електронният подпис съществува от над 5 години и най-вероятната причина за масовия интерес напоследък към него е въвеждането на системата Интрастат, която ще замени сегашните митнически декларации от 1 януари 2007 г. Някои от услугите, предлагани от Националната агенция по приходите по Интрастат, на практика са недостъпни по друг начин освен по електронен.
За изпращането на данъчна декларация по интернет има две възможности. Едната е фирмата да упълномощи своя или нает счетоводител да попълни документите със собствения си електронен подпис. Другата възможност е счетоводителят да върне декларацията за подпис на фирмата клиент. Според данните в доклада дружествата явно предпочитат да боравят със собствен електронен подпис.
Издаването на универсален електронен подпис у нас в момента се извършва от "Информационно обслужване" и "Банксервиз". "Информационно обслужване" издава сертификат за една година срещу 130 лв. без ДДС, а "Банксервиз" - срещу 90 лв. без ДДС.Автор: Ралица Христова

Go back BG Online