Липса на ефективност и песимизъм в бизнеса
(ПАРИ) - 2007/5/10
България е на 41-во място по конкурентоспособност сред 55 водещи световни икономики. Това показва тазгодишната класация на Международния институт за управленско развитие IMD, базиран в Швейцария. На пръв поглед новината е добра, въпреки че в сравнение с миналата година страната ни не подобрява позицията си, а остава на същото ниво. В класацията на IMD ние сме пред страни като Италия, Румъния, Украйна, Турция, Полша и Хърватия.
Безпокойство
Тревожното обаче е, че в сравнение с миналата година срив бележи един от четирите важни компонента в общия рейтинг по конкурентоспособност - ефективността на бизнеса. Докато за 2006 г. по този показател сме на 42-ро място, тази година се свличаме до предпоследното 54-то място.
Класацията се прави въз основа на над 300 индикатора, обясни д-р Константин Пашев от Центъра за изследване на демокрацията, партньор на IMD. Половината от индикаторите са на основата на статистически данни, другата половина - от анкети, проведени
сред мениджъри. Самите те са класирали страната ни на последното 55-о място по производителност при 41-во място през 2006 г. Влошаване са отбелязали и по отношение на финансирането (от 42-ро на 53-то място) и управленските практики (от 46-о на 54-то), ценностите и нагласите (от 31-во на 44-то).
Hиcku разходи
Единствените предимства в работата на българския бизнес се оказват ниските разходи за труд, включително и за възнагражденията на мениджърите. По отношение на човешкия капитал обаче сме на опашката - липсват квалифицирани специалисти, международният опит на мениджърите не е достатъчно добър, а мотивацията на служителите е незадоволителна.
Onum 3a обяснение
Бизнесът проявява прекомерен песимизъм и това се обяснява с новите условия, в които предприемачите се чувстват незащитени, коментира Константин Пашев. В същото време показатели, които се базират на статистически данни, са много добре представени.
Така например макроикономическата оценка за страната се подобрява - от 39-о на 31-во място. На 38-о място сме по ефективност на правителството и на 41-во по развитие на инфраструктурата. Статистиката обаче отразява неща, които са се случили преди година-две, докато оценките на бизнеса предвещават какво ще се случи след година-две, предупреди Пашев.


Автор: Мила Кисьова

Go back BG Online