е-образованието дърпа напред
(ПАРИ) - 2006/9/20
Един от двигателите за сравнително големия ръст на индекса е-България за 2006 г. е електронното образование, като то за пръв път отбелязва подобрение. За изминалите 12 месеца правителството започна обучения на учителите в IT умения и практически е осигурило минималното оборудване в училищата. Осигуреността с компютри, измерена чрез индикатора брой ученици на един компютър на равнище област, е равномерна, като средната стойност за страната е 24 ученици за едно работно място (при целева стойност 12). Едни от най-зле представящите се по този показател градове са София (32 ученици на компютър) и Пловдив (27).

Go back BG Online