Потребителският IT сектор в България бързо се разраства
(БНР) - 2006/8/4
Около една трета от българското население има достъп до компютри у дома или на работното си място - сочи доклад за развитието на информационното общество в България, изготвен по поръчка на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. Целта на проучването е да подпомогне държавната администрация при определяне на приоритетите в областта на IT сектора, съгласно препоръките на ЕС.

Според обобщените данни от проведените изследвания делът на българите с достъп до компютри се е повишил два пъти в периода 2003 -2005 г., достигайки близо 30 процента от пълнолетното население на страната. В рамките на две години домашните потребители са се увеличили близо три пъти, а използващите компютър на работното си място - почти двойно. Децата са ключов фактор за навлизане на компютрите в българските домакинства. "Тази тенденция ще се запази и през тази година, като 11 на сто от домакинствата с деца планират покупка на компютър, срещу само 3 процента там, където няма деца" – каза Нели Стоянова от Агенцията за информационни технологии и съобщения и добави:

"Мрежовата свързаност в страната също нараства в съответствие с развитието на пазара на информационни и комуникационни технологии. Ако тенденцията се запази, вероятно е делът на имащите достъп до интернет сред населението над 15 години да се приближи до 30 на сто в края на 2006 г. Това ще се отрази благоприятно върху саморегулирането на пазара, и ще доведе до устойчив растеж и развитие на услугите на информационното общество."

Всеки, който прекарва деня си пред компютъра, навигирайки сред необятните пространства на Глобалната мрежа, знае колко важна е бързата и надеждна връзка за пълноценната работа в нея. В това отношение България плътно следва световните тенденции, свързани с нарастващо потребление на т.нар. широколентова връзка (над 144 мегабайта в секунда). Към края на 2005 г., 10,6 на сто от българското население ползва високоскоростен интернет на домашния си компютър. "На практика този показател е доста близък до средната стойност за ЕС, която е 10,8 на сто" –твърди Нели Стоянова. Същевременно въпреки отчетения висок ръст на интернет-потребителите у нас, много наши сънародници остават извън web пространството.

"Лесното боравене с интернет поставя на по-заден план необходимостта от специално обучение и подготовка при работа в мрежата - казва г-жа Стоянова. Над половината от анкетираните, обаче заявяват, че не биха могли да започнат да работят в електронното пространство без чужда помощ. Значителен дял - около една трета, споделят, че нямат информация какво представлява Глобалната мрежа. Всеки десети интервюиран е изразил страхове и притеснения от технологията и опасения относно съдържанието и поверителността на информацията, разпространявана в Мрежата. И още - за разлика от бизнеса, гражданите са по-скептично настроени спрямо ползването на електронни услуги. Голяма част от запитваните определят личния, т.е. контакта на място с държавната администрация като по-ефикасен. Все още съществува недоверие към интернет комуникацията, особено по отношение на обработка на документи и финансови операции. Въпреки това изследването показва, че всеки втори българин между 18 и 29 г. и всеки трети между 30 и 39 г. използва интернет. Това са хората, които в най-голяма степен са склонни да опитват, без особено да се притесняват, че това може да навреди на сигурността и финансите им."


Автор: Венета Николова

Go back BG Online