е-България забавя стъпки
(КЕШ) - 2006/9/15
Четвъртият годишен доклад "е-България 2006" отчита известно забавяне на темповете на развитие в областта на Информационното общество у нас.

Документът бе представен официално в сряда в столицата от фондация "Приложни изследвания и комуникации" пред дипломати, представители на глобални и евроинституции, на изпълнителната и законодателната власт, на частния бизнес и негови обединения, на неправителствени организации и медии.
Докладът получи висока оценка и заради методиката на измерване на процесите, базирана на общоприети стандарти, и поради важността на изводите в него от Флориан Фихтел, новия представител на Световната банка у нас, от посланици, депутати и представители на държавни институции.
Макар че съставният индекс "е-България" отбелязва нарастване с 13% през 2006 г. спрямо 2005 г., а българите се очаква да влязат в ЕС сравнително добре подготвени в областта на ИКТ, забелязва се по-бавно развитие. Прогресът се дължи на области като е-бизнес и образование. В е-правителството обаче сме готови само с 6 от 20-те услуги, нужни пред прага на ЕС. "е-България" започва вече да страда от дефицит на ИКТ специалисти. И етническите малцинствени групи все повече изостават в използването на модерните технологии.


Автор: ИВАН Г. ИВАНОВ

Go back BG Online