Децата "въвеждат" компютъра в българските домове
(ДНЕВНИК) - 2006/9/13
Българите ще влязат в Европейския съюз сравнително добре оборудвани с нови технологии и свързани към телекомуникационните мрежи, показват данните от доклада "е-България" за 2006 г., издание на фондация "Приложни изследвания и комуникации".

От целокупния народ, въоръжен с компютри, интернет и мобилни телефони, обаче отпадат пенсионерите, на които се пада 1-2% потребление на интернет, и етническите малцинства, особено в слабо развити райони, в които все още има проблеми с тока и телефона. И през 2006 г. ромите и турците на практика не ползват компютри и интернет, макар да има известно подобрение - между 5-7% срещу 2.5% - 5% през 2004 г.

Близо половината от българските домакинства вече имат компютър, като

основна причина за това са децата

В 31% от семействата с деца вече е купен настолен компютър, докато при семействата без деца едва 13 на сто от тях имат PC. Тази тенденция се запазва и през 2006 г. - 11% от семействата с деца планират да купят персонален компютър срещу 3% при домакинствата, в които няма деца.

Ползването на компютър вкъщи все повече измества употребата му на работното място. Само през 2005 г. домашните потребители са нараснали близо 3 пъти в сравнение с 2003 г.

Купуването на компютър не означава непременно включването му към интернет, сочи докладът. Въпреки това прогнозите на анализаторите са, че още до края на тази година делът на хората с интернет достъп над 15-годишна възраст ще надхвърли една трета. Вниманието трябва да се насочи не толкова към достъпа до по-бърз интернет, колкото към развитието на повече електронни услуги и съдържание, коментират авторите на доклада. Не случайно анкетите сочат, че най-често от интернет се теглят музика и филми, играят се компютърни игри, чати се, търси се информация. Съвсем малък процент потребители казват, че го използват, за да

пазаруват в мрежата - 5.8%

като този процент е малко по-висок за софиянци (6.8%). България изостава от Европа в предоставянето на цифрови услуги по кабелна телевизия, които сега ползват едва 1% от семействата. На Стария континент една трета от домакинствата ползват цифрови услуги.

Мобилната комуникация с GSM телефон през 2006 г. е проникнала сред 60.3% от населението на България. И тук както при остарелите компютри, които се прехвърлят от бизнеса към домакинствата, се забелязва как по-младите потребители се "освобождават" от телефоните си и ги дават на родителите си или на по-възрастни роднини заедно с предплатените карти.

Все още най-употребяваната функция на телефона е изпращането на съобщения (85.4%). Все по-популярно става и използването на вградена камера (20.3%). През последните години все по-разнообразни стават и SMS игрите. Цената на едно съобщение за включване в игра се движи от 50 ст. до 2 лв. без ДДС. Броят на хората, които

участват в SMS игри, е близо 230 хил. души

Според авторите на доклада най-честа е финансовата мотивация, защото тези игри обещават бърза и лесна печалба. По-ниският месечен доход подтиква абонатите да търсят алтернатива за спечелване на допълнителни пари в такъв тип игри. Именно те и правят по-големи телефонни сметки за разлика от онези абонати на мобилни оператори, които се въздържат от участие в услугите с добавена стойност.

Лошите новини от доклада се отнасят до липсата на подготвени кадри и невъзможността на образователната система да ги създава и запълва вакуума.

Това става причина българските компании да мислят все повече върху варианта да аутсорсват бизнеса си в други държави.

Най-слабо развитие през 2006 г. отбелязва електронното правителство и електронните услуги въпреки старта на няколкото обществени поръчки в министерството на държавната администрация, припомниха авторите на доклада.


Автор: Даниела СТЕФАНОВА

Go back BG Online