Българската икономика е в дъно
(ДНЕВНИК) - 2007/5/10
Страната е на последно място по производителност

България заема 41 място от общо 55 държави в класацията за международна конкурентоспособност, изготвена от IMD (International Institute for Management Development) и представена от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). България попада в класацията за втори път, но на практика няма промяна в сравнение с класирането й от миналата година, когато тя зае 47 място от общо 61 разгледани икономики. Въпреки това страната изпреварва държави като Италия, Румъния, Украйна, Турция, Полша и Хърватия.
Основните показатели, които определят класирането на страните, са ефективността на икономиката, правителството и бизнеса и качеството на инфраструктурата. Ефективността на бизнеса е показателят, по който България изостава най-много и заема последното 54 място. Причината за това са много ниската про- изводителност на българските компании, която е на последно място сред останалите страни. Най-слабите места според бизнеса са липсата на квалифицирани специалисти, недостатъчният международен опит на ръководителите и прекалено малките инвестиции в обучение и мотивация на служителите. Всички тези показатели бележат влошаване в сравнение с миналата година. Друга възможна причина за слабото класиране на България по показателя на бизнес ефективността е, че оценката е изготвена на база на анкета сред бизнес лидерите, които тази година са дали песимистични оценки за своята конкурентоспособност на общия пазар, коментира Константин Пашов, старши икономист в ЦИД. Резултатите показват, че страната предлага най-евтиния, но и най-непроизводителен труд. Освен това се отчита намаляване в производителността на един зает.


Автор: Мария АТАНАСОВА

Go back BG Online