Предизвикателства пред развитието на информационното общество в България на прага на членството в ЕС
(Иконом. живот) - 2006/9/27
Изисквания, проблеми, предизвикателства


Към възможните отговори на този въпрос ще ви насочи четвъртият доклад "Е-България 2006".
В единствения по обхвата си аналитичен доклад са представени данни и експертни оценки, на базата на които може да се отговори на следните въпроси:
• В кои области на информационното общество България се развива устойчиво и в кои са най-големите рискове?
• Какви са възможните институционални отговори на предизвикателствата?
• Кои са факторите за нарастване на достъпа и използването на ИКТ?


РЕЗЮМЕ
............................................................

Пълният текст може да намерите във вестник "Икономически живот" от 27.09.2006


Go back BG Online