Криминализират притежаването на MPЗ-ки и игри без разрешение
(Infoweek) - 2006/7/24
Нарушителите ще перкат до 5 години и ще плащат до 5000 лв.

От 6 месеца до 5 години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 5000лв. е наказанието за записване, възпроизвеждане, разпространяване, внасяне и изнасяне на обект на авторско право без съгласието на носителя на това право. Това са част от промените, засягащи компютърната престъпност, залегнали в Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет на първо четене в Народното събрание. С тях максималният срок за лишаване от свобода се увеличава от 3 на 5 години, а глобата от 3 на 5 хил. лв.
СПОРЕД промените в чл. 172а на ИК наказанието се прилага и за този, който държи чужд обект на авторско право или екземпляри от него за търговски цели в големи размери, а ако деянието се извърши повторно или са причинени значителни вреди, наказанието лишаване от свобода се увеличава на 5 до 8 години (ал.З). Възможността за налагане на наказание по административен ред За по-леките случаи изцяло отпада от побия НК, а пак според Законопроекта предметът на престъплението се отнема б полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.
"Завишаването на наказанията в чл. 172а от НК боди след себе си редица последици. Първо, изключва се възможността за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание (глоби). Тази възможност се и ползва все повече от прокуратурата и съда като заместител на наказателната репресия именно за деяния, които, макар да са престъпления, не е целесъобразно в конкретния случай да се наказват по общия ред (първо нарушение на лицето, леко престъпление, възстановени щети и т.н.)", коментира Димитър Марков от правната програма към Центъра за изследване на демокрацията.
Според него престъплението по ал. 3 става "тежко" престъпление по смисъла на НК, което означава, че стават допустими специалните разузнавателни средства.
Освен това за първи път на практика изрично се криминализира притежаването на обект на авторското право без съответното разрешение. От друга страна, се добавя търговската цел, което прави текста трудно приложим на практика. "Субективната страна на едно престъпление е най-трудно доказуемата част при един процес. Доказването на търговската цел изглежда ще бъде доста сложно и субективно", смята той.
Според промените в закона се предвижда отнемането на предмета на престъплението. "За споменатите в чл. 172а случаи обаче все още няма достатъчно практика, за да се определи предметът на престъплението", коментира Димитър Марков. Когато става въпрос за разпространение през интернет, отнемането и унищожаването би следвало да се разбира като унищожаване на самата информация (изтриване от сървъра), а не отнемане на целия сървър (който е по-скоро средство). И тъй като притежаването на такава "информация" без разрешение и с търговска цел на практика става забранено, то отнемането и унищожаването на подобна информация става легитимно, допълва той.
Подробни коментари по темата са включени в e-Bulgaria 2006.


Go back BG Online