Училищата у нас трябва да се освободят от 16 хил. стари PC-та
(Infoweek) - 2006/8/29
Около 38 000 са компютрите в средните училища у нас към юни 2006 г. По експертни оценки съществуват още около 16 хил. PC-та от клас под Pentium 3, с което се поставя въпросът за необходимостта от екологосъобразното освобождаване от тях. Данните са от доклада "е-България 2006", подготвен от Фондация "Приложни изследвания и комуникации".

В същото време разпределението на осигуреността с компютри в териториален план все още е изключително неравномерно. Най-добре по показателя брой ученици на един компютър са областите Смолян, Кърджали, Търговище и Кюстендил (под 20 уч./к.), а най-зле са София (32 уч./к.) и Пловдив (27 уч./к.), при средно за сраната 24 ученици на компютър. Най-добре по този показател се класират Лясково, Ведраре и Ковачевци (под 6 уч./к.), докато най-зле са Сопот, Генерал Тошево и Долни Чифлик (над 35 уч./к.). Средно за страната се падат по 13 компютъра на училище.

Електронното учебно съдържание, използвано в българските училища, създадено от учители и ученически колективи и постъпило в МОН, включва 135 учебни материала с различно учебно съдържание от 55 училища от цялата страна, сред които от Бургас, Благоевград, Симитли, Разлог, Севлиево, Дряново, Лом, Белоградчик и др. Постъпилите материали са създадени главно чрез Power Point в MS Office пакета и Flash. В много редки случаи са използвани някои специализирани програмни продукти и практически липсва интерактивна функционалност.


Go back BG Online