През 2006-а забавяме темповете на е-развитие
(Infoweek) - 2006/9/18
13% РЪСТ на обобщения индекс е-България, отчете 4-ият поред годишен доклад па Фондация "Приложни изследвания и комуникации", озаглавен е-България 2006, като в същото бреме през настоящата година индексът забавя своите темпове на развитие в сравнение с 2004 и 2005 г. Нарастването на съставния индекс се движи основно на развитието на индекса е-бизнес с регистрирани 26% ръст и на развитието в областта на е-образованието, докато критики търпим В е-услугите и е-правителството.
Според доклада сред основните фактори за растеж през 2006 г. продължават да бъдат подобрената икономическа достъпност до крайни устройства 3а е-достъп и разнообразяването на електронното съдържание и услуги. "Въпреки положителните тенденции В развитието на е-бизнеса обаче се чувства негативна тенденция, породена от недостига на подготвени кадри", коментира Тодор Ялъмов, координатор ИТ във Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Решението на проблема е немислимо без сериозни инвестиции в образованието и разработването на стратегия за привличане на образовани емигранти у нас, допълни той. В същото време това е и една от причините за тенденцията български компании да започнат да изнасят бизнеса си в други държави.
Сред областите, регистрирали най-бавен растеж според доклада, се нареждат предоставянето на електронни услуги и е-правителството. Едно от притесненията в тази област е, че инвестициите се случват по немного прозрачен начин, привличащ сериозни критики, смятат авторите на доклада.
До края на 2006 г. 1/3 от населението у нас ще използва интернет, сочат още данните. Половината от домакинствата са оборудвани с компютър, а над 2/3 от домашните потребители и над 80-90% от бизнеса разполагат с високоскоростен достъп към интернет. В тази връзка един от основните изводи в доклада е, че фокусът трябва да се постави не толкова върху по-бързия интернет, колкото върху осигуряването на електронни услуги и електронно съдържание, които да провокират увеличено търсене в мрежата.


Go back BG Online