Изоставаме по е-управление и е-услуги
(IT Форум) - 2006/9/18
Домакинствата ни са добре свързани с инфраструктурата

Почти една трета от българите полазват Интернет, като сравнително бързото навлизане на РС-тата в домовете се дължи най-Вече на децата. Същевременно те са и най-уязвимата група потребители от новите заплахи, разпространявани в Мрежата. Добре оборудвани с компютри са българските предприятия - в 90 % от тях има поне едно РС, а 75-80 на сто имат достъп до Интернет.
Тези данни са част от изводите, оповестени по Време на представянето на четвъртото издание на годишния доклад "е-България"на фондация "Приложни изследвания и комуникации (ARC Fund). Положителните новини са, че българските домакинства ще Влязат в Евросъюза сравнително добре свързани с телекомуникационната структура. Кабелна телевизия имат в5 % домакинствата, а до края на годината около 1/4 ще притежават поне един компютър.
От анализа на данните става ясно още, че през 2006 г. индексът "е-България" забавя темповете си на растеж в сравнение с 2004 и 2005, но Все още остава сравнително Висок - 13 %. С най-голям принос за нарастването на общия индекс са областите е-бизнес (26% за 2006 г.) и е-образование (25% за
2005 г.), което се дължи на подобрената икономическа достъпност и разнообразните е-услуги.
В доклада е отделено място и на проблема със сериозното цифрово разделение по етническа принадлежност - под 5-7 °л са българските граждани от ромски и турски произход, които ползват Интернет
Според Тодор Ялъмов, координатор група по информационни технологии във фондацията, усилията не трябва да се фокусират върху осигурявано на бърз Интернет, а да се насочат предимно към предлагането на повече и по-разнообразни е-услуги. "Лошите новини са, че изоставаме в е-управлението и предоставянето на е-услуги. Все повече се чувства липсата на квалифицирани специалисти, за което вина има и образователната ни система, която не може да подготви достатъчно кадри. Увеличава се и броят на българските фирми, аутсорсващи своята дейност, затова без специална стратегия за привличане на висококвалифицирани кадри скоро няма да има растеж в области като е-бизнеса", допълни Ялъмов.
Негово Превъзходителство Кауко Янсен, посланик на Финландия, която в момента председателства ЕС, разказа как още през 80-те години на миналия век неговата страна е избрала да развива ИТ. "България трябва да се насърчи да използва повече средства от еврофондовете и да ги влага в изграждане на социална инфраструктура и икономика на знанието", заяви той.


Автор: РАДА СТАНЕВА

Go back BG Online