Започна конкурсът "Иновативно предприятие"
(IT Форум) - 2006/6/5
Започна третият национален конкурс за иновативно предприятие на годината, който е инициатива на фондация "Приложни изследвания и комуникации" и се провежда със съдействието на Министерството на икономиката и енергетиката, Световната банка. Българската стопанска камара и БАН.
Участниците ще се състезават в две категории в зависимост от броя на служителите - иновативно малко предприятие с персонал до 50 души и иновативно средно и голямо предприятие с персонал над 50 души.
Конкурсът цели да насърчи иновационната дейност на българските фирми и да популяризира постиженията им в областта на иновациите пред широката общественост. Допускат се до участие иновативни предприятия от всички сектори на българската промишленост, включително информационните технологии.
Сред досегашните победители в "Иновативно предприятие" са Daisy Technology за постиженията си в производството на цифрова потребителска електроника, ELTA-R за разработки в областта на съобщителната промишленост, Пойнт Ел за автоматизираните си системи за управление на производството и др.
"Експертна комисия и Жури ще оценяват иновативността на предприятията по редица критерии на базата на анкетни карти за участие. За иновация се приема 8 широк смисъл нововъведение, което подобрява икономическите показатели и конкурентоспособността на фирмите", обясни Мария Дойчинова от ПИК.
Победителят във всяка от двете категории ще получи почетна статуетка и диплома, които ще бъдат Връчени от президента на България по време на Третия национален иновационен форум през ноември.


Автор: Ася Георгиева

Go back BG Online