Технологиите променят хоризонта на бизнеса
(Лидер) - 2006/5/22
Хоризонтите на планиране В българските фирми бавно, но устойчиво се отдалечават от настоящето. Ако 3 до 6 месеца през смутната среда на 90-те беше нормален хоризонт, 9 до 15 месеца през първите години след въвеждането на Валутния борд вършеха работа. Ако фирмите обаче искат да са конкурентоспособни след приемането ни в ЕС от 1 януари 2007г. би трябвало вече да планират с хоризонт 5-7 г. минимум. Това се налага както от административните особености на очакваното финансиране по структурните и кохезионните фондове и програмата по иновации на общността, така и от бързото развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). ИКТ не просто улесняват бизнеса, те го променят из основи, ИКТ предизвикателствата традиционно говорят асоциациите, представляващи компании, очакващи да спечелят от глобалната релокация на ИКТ работата, докато говоренето за възможностите за ендогенен икономически ръст, базиран на ИКТ, остава зад кадър.
Въпреки че на пръв поглед интернет потребителите в България са малко (25 % от населението в началото на 2006, очаквано 30-40 % до края на годината), то те захранват пазар на доматен интернет за около 100 млн. лв.. което за сравнение е повече от па (ара па наркотици (по оценки )а 2006 г.). Този домашен интернет в 70-80% от случаите е с широколентов капацитет 1.А1\. кабел или А1)М.. уплътняван предимно от музика, филми и игри. Както Впрочем по цял свят. Конкуренцията за достъпа до крайния потребител беше доста ожесточена през последните една-две години и се очаква да увеличи интензивността си, особено имайки предвид тенденцията на конвергенция на услугите интернет, радио/телевизия/видео и телефон. Съвсем естествено се появиха "силови предприемачи с бели якички", които поискаха да приберат рентата от "достъпа до съдържание". Това се случи В два етапа няколко знакови фигури от подземния свят инвестираха в ИТ и започнаха да изискват от LAN-овете и кабеларките плащания за достъп до техните сървъри на цени, неколкократно надвишаващи цените на обмяна на трафик между доставчиците. Този процес се развиваше успоредно с натиск от страна на правоохранителните органи за затваряне на местните сървъри със съдържание. Втората фаза е "легализирането" на достъпа до това съдържание е помощта на една новоучредена
фирма от един възпитаник на школата в Симеоново. Точи модел на "легализация" на интернет много напомня на случилото се в областта ма видеосъдържанието през 90-те години.
.....................................................


Автор: Тодор ЯЛЪМОВ

Go back BG Online