Бизнесът опознава мрежата
(Лидер) - 2006/7/17
Догодина 90 % от фирмите ще бъдат свързани с интернет

Всички предприятия Вече имат поне по един компютър. Делът на заетите, ползващи компютър на работното си място, се увеличава с 6 % на годишна база (за периода 2000-2005 г.), но остава нехомогенно разпределен и на сравнително ниски нива - под 30 % за 2006 г. В около 60 % от предприятията компютрите улесняват основно секретарските, деловодните и счетоводните дейности. Едва В 10 % от фирмите използват автоматизирани системи за управление, производство или връзки с клиенти. Това е предопределено от доминирането на традиционните индустрии и специализацията в по-ниско технологичните сегменти на високотехнологичните сектори В България.
Всяко предприятие, оборудвало офиса си с компютри след 2000 г., има достъп до интернет. Изключение пра-Вят фирми, които купуват компютър само за водене на складово-счетоводни записи и издаване на касови бележки, а режимът на използването му не налага
връзка с интернет (служителите са заети с клиенти лице в лице). Свързването с интернет ще достигне през 2007 г. тавана си - 90 % от предприятията и 90 % от компютрите. Към януари 2006 г. са били свързани между 70 и 82 % от предприятията и 78 % от компютрите, давайки възможност на 21 % от заетите да работят с интернет.
През второто тримесечие на 2006 г. 21 % от предприятията' имат работещ уеб-сайт, други 2,5 % са имали сайт, който по някакви причини в периода април-юни 2006 г. не е бил активен. Могат да се разграничат
три периода в навлизането на фирмите в Мрежата:
....................................................


Автор: Тодор ЯЛЪМОВ

Go back BG Online