Е-управлението е все още пожелание
(Лидер) - 2006/9/15

Недостатъчно финансиране, лоша координация и липса на управленска воля отдалечават същинския старт


Напълно завършени и достъпни за гражданите са едва 6 услуги от 20 планирани. Предоставянето на планираните услуги за граждани е изпълнено 50%, докато за бизнеса – над 80%.

Проблемът с индикативните услуги

Индикативната услуга се предлага от много субекти, за се отчита по най-напредналия субект. Такъв пример е услугата, свързана с търсене и ползване на информация онлайн от българските библиотеки. Това, че най-големите библиотеки имат онлайн каталози съвсем не означава, че общото състояние е много добро, защото от всички библиотеки в страната едва в 30% има компютър, а само в 10% - интернет.

....................................

Пълния текст търсете в сп. Лидер, 15.09.2006 г.


Go back BG Online