Влизаме в Европа добре оборудвани с компютри
(ComputerWorld) - 2006/9/16
Една трета от населението в страната ни ползва Интернет в навечерието на присъединяването ни към Обединена Европа 50% от домакинствата в страната имат компютър. Данните означават, че ще влезем в Европейския съюз добре екипи-рани с компютърна техника. Това са част от изводите в най-новия доклад "Е-България 2006", публикуван от фондация "Приложни изследвания и комуникации". Книгата бе представена тази седмица и е подготвена с помощта на Държавната агенция за ИТ и съобщенията, Витоша Рисьрч и Центъра за изследване на демокрацията.
Компютрите в домовете, бизнес организациите и училищата имат добра Връзка към Интернет, се казва още в доклада. Изводът на фондацията е, че Вниманието трябва да се фокусира не върху търсене на по-високи скорости на Връзките, а към оползотворяването им, т.е. генериране на стойностно е-съдържание. 30% от населението Вече имат достъп до компютър през 2006 г. Ключов фактор за това са децата в семействата. Този дял може да изглежда малък, но не бива да бъде подценяван, коментираха от Фондацията.
Не всички новини в доклада обаче са толкова позитивни. Той отчита, че у нас все повече се усеща липса-
та на квалифицирани кадри. В резултат българските компании вече се замислят да аутсорсват в чужбина. Ако тази тенденция продължи и не бъде направено нищо 3а промяна на пазара на работна ръка, растежът на ИКТ сектора през следващата година няма да бъде възможен, се казва В "Е-България 2006".
Голяма е и дигиталната пропаст, която се наблюдава у нас. Най-силен фактор е разделението по етнически групи. Електронното правителство отчита най-бавен растеж напоследък, показва още докладът. Притеснителен, според неговите автори, е фактът, че предстоящите големи инвестиции в това направление се случват по твърде непрозрачен начин и са съпътствани от порой от критики в общественото пространство.


Go back BG Online