Конференция за частните охранителни компании като партньори в превенцията на престъпността
() - 2005/9/14
Днес от 11 до 12.30 часа в Центъра за изследване на демокрацията на ул. "Александър Жендов" № 5 ще се състои публична дискусия на тема: "Частните охранителни компании: партньори в превенцията на престъпността".


Дискусията е продължение на работата на Центъра в областта на контрола върху малките оръжия и превенцията на престъпността. В нея ще вземат участие заместник-министърът на вътрешните работи Бойко Коцев, главният секретар на МВР Бойко Борисов, представители на сдружения на частните охранителни компании – Людмил Маринчевски, председател на Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана и Боян Боянов, председател на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност. Своята гледна точка за ролята на частната охранителна дейност за развитието на бизнеса в България ще представят заместник-председателят на БТТП Дикран Тебеян и съветникът на председателя на БСК Валентина Зартова. По време на дискусията представители на Центъра за изследване на демокрацията и Сейфъруърлд ще представят доклада "Огнестрелните оръжия и частните охранителни компании в Югоизточна Европа", публикуван от Координационния център за контрол над малките оръжия и леките въоръжения в ЮИЕ (SEESAC) към Пакта за стабилност в Югоизточна Европа. Анализът представя състоянието на частната охранителна индустрия в осем държави – Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора и Хърватия – и Косово, като проследява развитието на приватизацията на сектора за сигурност, съвременните заплахи за сигурността, услугите, предлагани от частните охранителни компании и контрола върху тях. Едно от заключенията на доклада е, че почти във всяка държава в региона съществува тенденция за обвързване на частните охранителни компании с политически партии, с криминални организации или определени етнически групи. В тази връзка се препоръчва по-строг контрол особено върху конкуренцията на частните охранителни компании с полицията. България е посочена като страна с най-развито законодателство за частна охранителна дейност, за разлика от съседна Сърбия където няма законов контрол върху частните охранители, голяма част от които са силно криминализирани. Отбелязва се и значителният прогрес, постигнат в България, в намаляване на влиянието на организираната престъпност и стимулиране на професионализма в сектора. Авторите посочват, че, както и в другите изследвани страни, така и в България, все още са налице опасения за наличието на нелицензирани оператори на пазара и липсата на изискване за чисто криминално досие за работа като охранител. Докладът отбелязва и други проблеми в изследваните страни от региона - например враждебните и конкурентни взаимоотношения между полиция и частни охранителни фирми в Косово. В Албания страхът от развитието на частния охранителен бизнес е довел до налагане на различни ограничения, непозволяващи броят на охранители в една фирма да надвишава този на полицаите, в който и да е регион на страната. В Босна и Херцеговина административното и политическо раздробяване на страната е направило контрола върху охранителния бизнес възможен единствено на нивото на отделния кантон. Посочва се също и фактът, че от всички страни в региона България има най-голямо надмощие на частните охранителни фирми спрямо полицията – 130 000 частни охранители в България са над четири и половина пъти по-многобройни от полицаите, докато в повечето от другите изследвани страни частните охранители даже не надвишават броя на полицаите. По време на дискусията ще бъдат представени и практиките в страните от Европейския съюз. Ще бъдат обсъдени и конкретни идеи за съдействие на частните охранителни фирми в програми и инициативи за превенция на престъпността.Автор: http://www.bgfactor.org

Go back BG Online