България е на първо място по частни охранители в света
(НОВИНАР) - 2005/9/15
България е на първо място в света по брой на частните охранители спрямо полицаите. Това стана ясно от доклад на ООН, представен вчера от Центъра за изследване на демокрацията. На един полицай в България се падат по 4,6 частни охранители, пише в доклада.
След България се нарежда Унгария, където съотношението между охранители и полиция е 2:1 а в Полша е 1,9:1.
У нас частните охранители са 130 000, а полицаите - само 29 000, изчислили авторите на доклада. Според експерта от Центъра за изследване на демокрацията Филип Гунев безпрецедентното съотношение между полицаи и гардове се дължи на големия дял на сенчестата икономика в страната. Според Гунев нерегламентираният бизнес не може да разчита на държавните органи и прибягва до услугите на частни охранителни фирми. Според председателя на Българската стопанска камара Дикран Тебеян обаче причините за огромния брой на охранителите няма нищо общо със сивия сектор, а е тясно свързан с неорганизираната престъпност и посегателствата срещу собствеността.
Към настоящия момент полицията и частните фирми си съперничат, вместо да си сътрудничат, пише в доклада. Този факт най-вероятно е наследство от близкото минало, когато охранителният сектор беше силно криминализиран. През последните осем години обаче чрез серия от наредби българските правителства успяват в значителна степен да прекъснат влиянието на организираната престъпност.
В доклада се посочват някои актуални проблеми в работата на охранителните фирми, както и в ролята на регулаторните органи. На първо място, е необходимостта от изработване на законова рамка, която ясно да разграничи ролите на частните и държавните охранителни услуги. Констатирани са и редица проблеми, свързани с прилагането на законите по отношение на частните охранителни фирми. Особено притеснение будят компаниите, чиито служители са предимно бивши кадри от Държавна сигурност. Остават и съмненията в професионалните качества на охранителния персонал. Необходимо е да бъдат създадени органи, които да контролират ефективно режима на тяхната подготовка, препоръчва се в доклада на ООН.


Go back BG Online