От нови връзки се нуждаят военният и цивилният сектор
(Българска армия) - 2005/11/21

Във външнополитически план Република България реализира своите разбирания за сигурността в рамките на своето членство в НАТО и предстоящото членство в Европейския съюз, каза премиерът Сергей Станишев в словото си при откриването на международната конференция "Рисковете за сигурността и трансформацията - евроатлантически и регионални перспективи"


Сигурността все повече ще бъде функция на способността ни да изграждаме работещи национални и международни механизми за сътрудничество, които позволяват бързо да реагираме и да предотвратяваме нетрадиционните заплахи. Сигурността през ХХI век действително е интелектуално и концептуално предизвикателство, защото ние живеем в свят, който изключително динамично се променя и се променя по начин, който е трудно предсказуем. Това каза министър-председателят Сергей Станишев в своето слово при откриването на двудневната конференция "Рисковете за сигурността и трансформацията - евроатлантически и регионални перспективи". Проявата бе организирана от Центъра за изследване на демокрацията. В нея участваха министрите на отбраната, външните и вътрешните работи Веселин Близнаков, Ивайло Калфин и Румен Петков, началникът на ГЩ на БА генерал Никола Колев, заместник-министрите на отбраната Соня Янкулова и Симеон Николов, посланикът ни в НАТО Любомир Иванов, депутати, представители на НАТО, на други международни организации, на държави от региона и Европа. Специално за конференцията бе дошъл върховният главнокомандващ ОВС на НАТО и на САЩ в Европа генерал Джеймс Джоунс. Преди това той имаше срещи с президента Георги Първанов, премиера Сергей Станишев, министъра на отбраната Веселин Близнаков и началника на ГЩ на БА генерал Никола Колев.

В словото си премиерът се спря на многото положителни промени, които настъпиха в Централна и Източна Европа, и по-специално на интеграционния процес на включването на редица държави от региона в НАТО и ЕС, което дава много повече и военна, и политическа, и икономическа сигурност. Наред с това ние знаем болезнено за новата много сериозна опасност от тероризъм, организираната престъпност, разпространението на оръжията за масово унищожение, недостатъчното и неравномерното развитие между различни държави и вътре в различните държави, които пораждат социално напрежение, недоволство, дори гняв и създават предпоставки за много от явленията, с които се сблъскваме, посочи министър-председателят. Затова е необходимо да се дискутират много по-активно социалните измерения на сигурността, каза той.

Премиерът Сергей Станишев изрази становището си, че сега трябва да се създадат една наистина различна култура и начин на мислене за създаване на хоризонтални и институционални пространства, в които трябва да се търсят решения, и пространства с възможности за гъвкавост, за мобилност, за изпреварващи решения там, където анализът сочи, че може да възникне конфликт или риск. Министър-председателят се спря подробно и на необходимостта от създаването на нови връзки между военен и цивилен сектор и на интегрирането на службите за управление на кризи във всяка една държава в цялостна мрежа. Нито една демократична държава не може да се справи самостоятелно с новите асиметрични глобални заплахи, подчерта той. Министър-председателят заяви, че във външнополитически план Република България реализира своите разбирания за сигурността в рамките на своето членство в НАТО и предстоящото членство в Европейския съюз. Ние сме държава, която активно участва в много от операциите на НАТО и на Европейския съюз в различни региони с наши военни контингенти, активно участваме и в политическия процес на тези две водещи организации. В своето слово премиерът изтъкна активната регионална политика на страната ни - политика на добросъседство, сътрудничество и подкрепа за реформите в страните от Западните Балкани и Черноморския регион. Политиката на интеграция и сближаване с Европейския съюз и НАТО вече се превърна сама по себе си в политика за изграждане на сигурност, защото перспективата за членство в тези две организации във всяка една държава от региона помага и на демократичните процеси, и на икономическия растеж, и на сигурността и решаването на минали или потенциални конфликти и рискове, каза той.

Министър-председателят Сергей Станишев открои няколко области, в които България може да бъде полезна при утвърждаването на европейската перспектива в целия регион и в частност в Косово: изграждане на административен капацитет и подготовка на кадри; контакти между организации на гражданското общество; комуникационна стратегия за Европейския съюз и изобщо за цялостния процес на подготовка за бъдещото членство. Вярвам, че нашите партньори в НАТО и в Европейския съюз ще продължат да играят нарастваща стабилизираща роля и в Косово, и в целия регион от гледна точка - първо, на сигурността като основна предпоставка, второ, като активни участници в политическия процес, и трето - в цялостния процес на реформи, каза премиерът. Той заяви, че България ще се включи активно, както е правила и досега, в този процес. Ние ще продължим консултациите с Белград и Прищина на всички подходящи равнища, включително и на високо политическо равнище. Нашите партньори могат да разчитат на нашата експертиза и на нашия сериозен принос, изтъкна премиерът. Той изрази увереност, че чрез съвместните усилия на международната общност ще продължи подпомагането на трудния процес на изграждане на демокрация, отворени общества и работещи икономики. Вътре в нашите държави ще трябва да насочим усилията си за създаване на нова среда за осигуряване на сигурност, в която институциите работят заедно и заделените средства се изразходват разумно в условията на прозрачност, диалог и използване на целия капацитет на гражданското общество, заяви министър-председателят Сергей Станишев.Автор: Полковник Спирдон Спирдонов и Михаил Григоров

Go back BG Online