Развръщането на Силите за бързо реагиране - пример за трансформация на НАТО
(Българска армия) - 2005/11/21

Трансформацията означава промяна. Промяната, която аз съм открил в живота си, е нещо, което искаме да бъде свършено от други и за други, но не за нас самите. Трансформацията изисква да се вгледаме в себе си. Колкото по-голяма е организацията, толкова по-трудно се променя тя. Но на всяка цена трябва да се промени схващането за това, как трябва да се променят организациите. Те трябва да се променят така, че да посрещнат предизвикателствата на ХХI век - започна словото си на конференцията генерал Джеймс Джоунс.

НАТО също трябва да се промени. НАТО притежава капацитета, интереса и решението да се промени. Тази промяна няма да е лесна. Тя може да се случи по няколко начина. И ми се струва, че като говорим за промяна и трансформация, ги схващаме като физически процес, като необходимост от нови мощности и технологии. Технологиите се интегрират в структурите и правим по-добре това, което трябва да правим. В този контекст трансформацията означава, че ще бъдем повече способни да изпълним своите мисии - отбеляза генерал Джоунс. Но според него трансформацията означава и структурна реорганизация.

Промяната означава задаване и отговор на въпроса, дали си добре организиран, дали организацията има правилна структура. И дали тя отговаря на целите и задачите. Като пример той посочи решението на срещата на високо равнище през 2002 г. за приемане на нови седем члена в аланса.

Организацията на военните структури изискваше да елиминираме доста голям брой главни квартири и щабове, които вече не изпълняваха целите си. Обявихме, че развръщаме Сили за бързо реагиране на НАТО, което е най-осезаемият пример за трансформация на НАТО днес. Генерал Джоунс изтъкна споразумението с 18 държави членки да увеличат своя военен бюджет, който да заема най-малко 2 на сто от брутния вътрешен продукт, и поздрави България, че се придържа към това споразумение.

През ХХ век всеки знаеше защо НАТО съществува. Но светът се промени. Мнението на генерал Джоунс е, че след Прага с право се поставя въпросът, какво трябва да се направи, изправени пред асиметричните и нелинейни предизвикателства и заплахи. Ето защо гъвкавостта и новите структури са задължителни. Те са императивът, който ще даде възможност за адекватно реагиране. Върховният главнокомандващ е убеден, че е от голямо значение бързината, която излиза скъпа. Когато се реорганизираме и реконструираме, за да бъдем по -гъвкави, по-активни и по-отговорни, ние влизаме в една много деликатна сфера на общата отбрана, която надхвърля всички измерения на ХХ век. Общата сигурност в глобалните измерения означава, че силите на НАТО днес могат да бъдат разполагани в различни части на планетата с различни задачи.

Не трябва да се прави трансформация в бюджетите и въоръжените сили по едно и също време, защото това не означава трансформация, означава по-малки възможности за развитие на капацитета. Чрез намаляване на войските може да нарастват инвестициите в капацитетите,така че да се извърши повече с по-малко хора. Това не означава, че може да инвестирате в размера на своята армия, но може да реинвестирате с още по-голяма полза за националните приоритети. Трансформацията, ако се върши добре, трябва да позволява да вършиш повече с по-малко общи разходи, да инвестираш в критични области и бъдеш по-ефективен - посочи генерал Джоунс. Собственият му опит показва, че трансформацията днес се илюстрира по най-добрия начен от пехотните батальони в ХХI век, които трябва да са в състояние да извършат задачите на пехотните полкове на ХХ век и поемат нови отговорности, което представлява и развитие на нови възможности.

Генерал Джоунс каза, че се нуждаят от отговори на въпроси за отношението на алианса към прохождащите демокрации, за ролята му при защита на жизнено важни инфраструктури, по отношение на важната връзка между наркотрафика и престъпността и др. НАТО не може да стои със скръстени ръце, когато трябва да отговаря на асиметричните заплахи и когато е заплашена колективната сигурност, и в тази връзка генерал Джоунс подкрепи готовността на България да реагира и бъде съюзник в прилагането на стратегията по отношение на асиметричните заплахи.Автор: Полковник Спирдон Спирдонов

Go back BG Online