Търговията с оръжие достига 100 млн. USD
(ПАРИ) - 2005/6/22
Размерът на незаконните сделки в световен мащаб е 1 млрд. USD, България има малък дял и в тях.
През последните две години няма регистрирани случаи на незаконна търговия с оръжие в голям мащаб. Все по-често частни лица изнасят през границите малки количества, като използват пътищата за контрабанда на наркотици, цигари и хора. Легално през последните години България е реализирала износ в размер на 90-100 млн. USD годишно, като една трета от тях са от леко въоръжение, отчита доклад на Центъра за изследване на демокрацията.
Проблемите на България в експорта на оръжие датират от периода преди 1989 г., когато около 90% от военната продукция са предназначени за износ. В годините на прехода голяма част от традиционните пазари е изгубена. Оценката на експертите е, че все още съществува конфликт на интереси, въпреки че търговията с този вид стоки се превръща от държавен в частен бизнес. Но тъй като правителството участва в производствената, търговската и ремонтната дейност, това създава силна зависимост на контрола от бизнеса.
Сделките с оръжие и стоки с възможна двойна употреба в България се спират най-често заради неизрядни документи, липса на сертификат за краен потребител, а в някои от случаите подозрение буди и дестинацията. За по-чувствителни държави се приемат например Руанда и Етиопия. Те не са под ембарго, но общото мнение в Евросъюза за тях е въздържане от доставки поради повишения риск от военен конфликт. Страни като Руанда, Етиопия и Еритрея влизат в кодекса на поведение на ЕС, с който България се съобразява. Това отчете зам.-министърът на външните работи Николай Милков на семинар за ефективно законодателство и контрол върху износа на оръжие. Министерството на външните работи, Пактът за стабилност за Югоизточна Европа и Центърът за изследване на демокрацията са организатори на форума. От началото на годината Междуведомствената комисия за експортен контрол е спряла около 5% от сделките, които комисията разглежда на свои заседания. За първите 5 месеца на 2005 г. одобрение са получили около 60 сделки. В системата за контрол върху износа на оръжие у нас действат два междуведомствени съвета, а държавата се намесва на три нива - при лицензирането на фирмите, при одобряването на сделките и при издаването на редица разрешения от органите на МВР, митниците и Министерството на отбраната. Единият от междуведомствените съвети е за даване на лицензи на фирмите, а другият - Комисията за експортен контрол, която се занимава с конкретното разрешаване на сделките. На всяка от предлаганите сделки се преценяват различни компоненти. В случаите, когато сме издавали разрешителни за чувствителни дестинации, е било за по-малки количества или за оръжия, които не са нападателни, и тогава стриктно се проверява на място чрез българските дипломатически представителства кой е крайният получател на стоката. Според експерти от бранша трябва да се търси баланс в разрешителния режим, така че да се отчитат и легитимните интереси на работещите в този сектор. Комисията за експортен контрол държи сметка и за това, че българският военнопромишлен комплекс трябва да работи, добави Милков.

Go back BG Online