СТУДЕНТСКИЯТ ВОТ - с портал

Предварителни данни за електоралните нагласи

Таблица 1: "Сурови" данни (разпределение на отговорите на електорален въпрос; % от всички респонденти)

Дата Агенция Коалиция за България НДСВ Коалиция
ОДС
Коалиция
БНС
Демократи за силна България Движение за права и свободи Новото време Коалициа на Розата Евророма Атака Друга партия Няма да гласувам Не
решили
Неотго
ворили
ОБЩО
18-20 юни 2005 г. Алфа рисърч
Виж подробности
37.6 19.8 10.5 5 4.4 7.9 2.7 2.6 1.5 4.3 3.7        
16-20 юни 2005 г. МБМД, при избирателна активност 72%
Виж подробности
33.5 20.9 7.1 7.6 6.1 8.1       6.7 10        
16-20 юни 2005 г. МБМД, при избирателна активност 59%
Виж подробности
34.6 21.7 6.1 6 7.4 9       7.2 8        
16-20 юни 2005 г. АФИС, при избирателна активност 50%
Виж подробности
39.9 19.6 7.9 4.3 4.8 6.3       5.8          
16-20 юни 2005 г. АФИС, при избирателна активност 75%
Виж подробности
43.3 20.3 9.3 5.6 5.1 7       6.9          
18 юни 2005 г. Барометър Инфо
Виж подробности
31.6 20.3 11.7 12.1 4.1 7.7 1.8     1.6 8.1        
8 - 14 юни 2005 г. НЦИОМ
Виж подробности
36 20.6 9.9 4.2 5.8 7.6 5.5 1.1 0.7 3.9          
6-13 юни 2005 г. Сова-Харис
Виж подробности
26.9 15.8 10.4 4.5 х 5.8 х х х х х х х х х
29 май-8 юни 2005 г. агенция "Изследвания без граници"
Виж подробности
44.4 19.8 9.9 5.6 4.9 8.1 х х х х х х х х х
към 30 май 2005 г. НЦИОМ
Виж подробности
39 24 14 х 5.5 6.1 4.1 х х х х х х х х
30 май – 4 юни 2005 г. ББСС - Галъп Интернешънъл 29.7 15.8 7.8 3.5 3.4 5.1 1.6 0.8 0.9 0.8 1.2 30.6 х х 100
29 май – 3 юни 2005 г. Алфа рисърч
Виж подробности
27.5 14.6 7.4 3.6 3.4 5.2 1.6 0.9 0.9 1.1 2.5 21.3 10 х 100
27-31 май 2005 г. MBMD
Виж целия доклад
28.9 19 7.6 4.8 3 5.8 х х х х х х х 21.8 100
24-28 май 2005 г. Барометър Инфо
Виж целия доклад
22.8 14.2 7.9 5.7 3.1 4.8   х х х 3.2 27.5 10.8 х 100
май 2005 г. Медиана
Виж подробности
37 21 13 2.6 5.2 8 3.9 х х х х х х х 90.8
4-11 май 2005 г. Агенция "Сова Харис" 26.8 19.9 11.5 2.9 2.9 4.3 1.2 х х х 1.9 25.5 1.9 1.2 100
3-9 май 2005 г. ББСС - Галъп Интернешънъл 27.1 15.2 8.6 3.9 2.6 5.0 1.2 0.5 0.8 х 0.6 34.5 х х 100
29 април - 3 май 2005 г. Алфа рисърч
Виж подробности
25 15 6.1 2.3 2.8 4.5 0.8 0.6 0.6 х 1.7 19 21.6 х 100
23 април - 3 май 2005 г.

АФИС

Виж целия доклад

26.7 13.8 8.1 1.9 1.8 6.1 х х х х 3.1 37.7 х х 100
1 - 7 май 2005 г.

Агенция "Еврика"

Виж целия доклад

21.8 10.7 10.9 2.3 4.1 6.0 х х х х х 44.9 х х 100
22-27 април 2005 Г. НЦИОМ
Виж подробности
22.1 15.6 4.1 3.0 3.5 4.6 2.6 х х х 2.5 39.0 х х 100
22-25 април 2005 Г. MBMD 25 15.6 9.6 2.8 2.7 4.4 1.6 х 0.5 х х 25.6 12.2 х 100
16-19 април 2005 Г. АССА-М
Виж подробности
27 14 6 1.8 4 4.9 х х х х 7.3
4 - за личност
30 х 1 100
16 - 21 март 2005 г. НЦИОМ

Виж целия доклад
22.0 14.4 6.1 3.0 3.8 4.8 2.0 х 1.0 х 1.3 41.4 х х 100
7 - 11 март 2005 г.

АФИС

Виж целия доклад

27.4 12.4 СДС - 6.3
БЗНС-Народен съюз - 2.0
Гергьовден - 1.1
ССД - 1.9 3.3 4.9 1.7 х х х 6.0 33.0 х х 100

Таблица 2: Преизчислени данни (разпределение на отговорите на електорален въпрос;
% от изразилите определени политически предпочитания)

Дата Агенция Коалиция за България НДСВ Коалиция
ОДС
Коалиция
БНС
Демократи за силна България Движение за права и свободи Новото време Коалициа на Розата Евророма Атака Друга партия ОБЩО
6-13 юни 2005 г. Сова-Харис
Виж подробности
45.5 24.8 13.5 х 10.7 5.5 х х х х х 100
към 30 май 2005 г. НЦИОМ
Виж подробности
42 26 15 х 5.9 6.7 4.4 х х х х 100
30 май – 4 юни 2005 г. ББСС - Галъп Интернешънъл 42.6 27.7 11.2 5 4.8 7.3 2.3 1.1 1.3 1.1 0.5 100
29 май – 3 юни 2005 г. Алфа рисърч
Виж подробности
40.0 21.3 10.8 5.2 4.9 7.6 2.3 1.3 1.3 1.6 3.6 100
май 2005 Скала
Виж подробности
35.5 21.1 13.5 4.2 6.4 8.9 2.5 2.4 2.3 х 3.2 100
27-31 май 2005 г. MBMD
Виж целия доклад
38.2 23.1 11.6 5.9 3.8 8.8 2.6 0.9 1.2 2.7 1.2 100
 

Агенция "Еврика"

Виж целия доклад

39.6 19.4 19.8 4.2 7.4 9.8 х х х х х 100
7 - 11 март 2005

АФИС

Виж целия доклад

41.5 18.8 СДС - 9.5
БЗНС-Народен съюз - 3.0
Гергьовден - 1.7
ССД - 2.9 5.0 7.4 2.6 х х х 9.1 100