Националният център за музика и танц обявява сесия за финансиране на творчески проекти за 1997 година в размер на 45 милиона лева.

1. Конкурсът е открит за фигуриращи в Единния регистър на НЦМТ, музикални и танцови субекти.

2. При представяне на проекта са необходими следните документи: заявка-формуляр, сертификат за регистрация в Единния регистър на Центъра, подробно описание на проекта и подробна план-сметка.

3. Крайният срок за подаване на проектите е 17 ноември 1997 г.

Регистрацията се извършва в стая 3061 етаж III, Министерство на културата.

Информация на тел. 80 06 47 или 86 111, вътр 283.