Иван Хаджийски
"Оптимистична теория за българския народ"
Под редакцията на Любен Петков
Издателство "Отечество"
София, 1997
Цена 5000 лева

Андрей Пантев
"Историческата еволюция
на политическата демокрация"
Фондация "Българска наука и култура"
София, 1997

Юстайн Гордер
"Светът на Софи"
Превела от немски Яна Кожухарова
"Хемус"
София, 1997
Цена 4200 лева


Жан Маркал
"Рицарите на Кръглата Маса"
Превела Екатерина Петрова
"Литера Прима"
София, 1997
Цена 3800 лева


Уди Алън
"Квит сме"
Превели Георги Шарабов, Борис Дамянов
"Труд"
София, 1997
Цена 2800 лева