До редакцията на вестник "Култура" - София
Копие: До ректора на СУ "Св. Климент Охридски"
проф. Иван Лалов
Копие: До декана на ФКНФ
доц. Майя Пенчева
Копие: До директора на ЦИЕК
проф. Емил Боев

Във връзка с появили се в медиите материали, свързани с ЦИЕК - СУ "Св. Климент Охридски" (нямаме време и желание да проследим всичко, пред нас е само материалът на вестник "Култура" "Няма нищо по-хубаво от старото време" от Юлиана Методиева от 12.9.1997 г.), считаме, че е наше задължение да уведомим уважаемата редакция за следното:
От един дребен академичен инцидент без фатални за академичната дейност на Центъра за източни езици и култури и Факултета по класически и нови филологии последици, се правят несъстоятелни политически и националистични инсинуации, с което, меко казано, не можем да се съгласим.
Бихме препоръчали тези няколко думи също да намерят място във вашия вестник.
20.10.1997 г.
От ръководителите на осемте секции (специалности) към Центъра за източни езици и култури