Събиране на българската секция на AICA ще се проведе на 12 ноември 1997 г. от 10 часа на "Шипка" 6. Дневен ред: информация за дейността на AICA през 1997 г.; финансов отчет за годината; обсъждане на идеи за дейност през 1998 г.; определяне на дата за прием на нови членове.

Желаещите да станат членове на секцията трябва да подадат заявление и списък на публикациите си в специализирания печат от последните три години до края на м. ноември.

Секретар на секцията

Ирина Генова

(тел. 561464)