Издателство Рьориг - Германия, отпечата на немски език научните доклади на участвалите литературоведи и изкуствоведи в проведените две научни конференции в Русе, посветени на творчеството на Елиас Канети. Те се проведоха през октомври 1992 и 1995 година. Главни редактори на изданието са доц. Емилия Стайчева и доц. Пенка Ангелова, а предговорът е написан от Пенка Ангелова. Художественото оформление е на художника Стефан Стефанов. В два тома са поместени научни доклади на учени от България, Германия, Австрия, Англия, Америка, Канада и Франция. За отпечатването са помогнали австрийското външно министерство и Центърът за изкуство "Сорос" - София. Излизането на двата големи сборника е съществен принос в изследване творчеството на един от най-големите писатели на двайсетия век, роден в България.
Крум Гергицов