До уважаемата г-жа Копринка Червенкова
главен редактор на вестник "Култура"
София

Уважаема госпожо Главен редактор,
Откакто работя в Посолството на Словашката република в София, което е повече от две години, винаги очаквам с интерес всеки брой на Вашия седмичник. И то не само го очаквам, но го и чета и следя внимателно. По мое мнение "Култура" е добре списван и добре съставян седмичник, съдържанието на който не се плъзга по повърхността на проблемите, а вниква в тяхната същност.
Може би именно затова ме изненадва неделикатното вмешателство на Вашата редакция в иначе интересната дискусия във Вашия юбилеен бр. 2000 под названието "Предпоследните последни сценарии" . Мисля, че имената на лицата, хората, семействата и родовете, които са преживели столетия, заслужават известна неписана, но морално призната "запазена марка". Те не могат да бъдат манипулирани, да се злоупотребява с тях и да бъдат използвани своеволно. И то най-вече в масмедиите. Това считам за въпрос на моралните принципи на човека и на неговото интелектуално ниво.
Владимир Мечиар, като министър-председател, наред с президента е синоним на Словакия, от което за мен произтича, че името на сценария би могло да бъде и "Словакия". Само че точно тук е разковничето на проблема. Характеристиката на сценария, разработен от политолозите, но наречен от Вашата редакция с името на министър-председателя на Словашката република, изхожда от възможни (или фиктивни) предположения, но не отговаря на словашката действителност, както редакцията се опитва да подскаже на читателя. Във връзка с това си позволявам да Ви изпратя "Съвместно изявление на президента на Словашката република и на министър-председателя на СР".
Търсейки отговор на въпроса, защо редакцията е предприела една толкова едностранчива, неделикатна и неточна стъпка, достигнах до заключението, че явно е използвала традиционните си източници на информация и че не си е направила труда (в интерес на конфронтирането на информациите) да провери данните и от други реномирани източници.
Уважавайки свободата на печата, позволявам си да отбележа, че имиджът на журналиста, а оттам и на неговия вестник, според мен се определя от правдивостта на информацията, която не може да се получи само от един и същ източник, но с положителност - с малко по-трудоемката работа по проучването на повече различни гледища върху един проблем от много страни. В тази насока на Вас и Вашите колеги Посолството на Словашката република и информационният отдел на Словашкия институт са винаги на разположение.
В заключение бих искал да Ви уверя, че оставам с най-добри чувства и уважение към Вашия седмичник и неговия колектив, като Ви пожелавам и занапред много успехи и обективност на страниците на "Култура".
С поздрав:
Тибор Хован,
съветник по печата
при Посолството на СР
София, 23 октомври 1997 г.