Гамбит на Юриноме/Хаос в действие е заглавието на мултимедийна интерактивна художествена акция, която ще се проведе от 4 до 8 ноември в няколко европейски града: Париж, Аахен, Кеймбридж, Истанбул, Кьолн, Солун, Варшава, Прага, Белград, Атина, Хелзинки, Тарту (Естония), Виена, Скопие и София. Инициатор на амбициозния проект е Евгения Демниевска - македонка, живееща в Париж. Концепцията й е свързана с Юриноме - източна богиня на всички неща, която излиза от пещера и за да има къде да стъпи, разделя морето от небето и танцува върху вълните. От нейния танц се появява вятърът и с негова помощ тя се съчетава със змията Офион, за да роди целия свят.
Българското участие, както е обичайно у нас, бе "спасено" в последния момент от Раймонда Мудова - галерист на "Ата-рай" и "Ата". Само за една седмица тя успя да събере необходимия екип от художници и специалисти. Така че в рамките на ограничените технически възможности (предвиждат се непрекъснати контакти - аудио, видео, Интернет, e-mail - между градовете, само част от които ще могат да се осъществят оттук) София ще участва в акцията чрез пространството на галерия "Ата".
Програмата на първия ден започва с едновременно изграждане на "пещера" и действия, които "обединяват" всички участници. Впоследствие пещерата се разгражда и започва реализирането на индивидуални проекти във всеки град (често с участието на групите от други градове). През петте дни в галерия "Ата" ще се представят Николай Иванов, Калин Серапионов, Милчо Андреев, Правдолюб Иванов, Любен Костов и Иван Мудов. В качеството на наблюдатели, коментатори и медиатори ще участват изкуствоведите Весела Лозанова, Десислава Димова, Диана Попова, Ирина Генова и Мария Василева. Предвижда се събраната документация на събитието в София впоследствие да влезе във филма за цялата акция във всички градове, който да се разпространи чрез Интернет.
Такъв е проектът, а за резултата четете в следващия брой.
Д.П.