Приключи конференцията-конкурс на тема "Бъдещето на хуманитаристиката", организирана от Нов български университет, Департамент по Нова българистика. Миналия петък жури в състав проф. Цочо Бояджиев, д-р Александър Кьосев и д-р Владимир Трендафилов изслуша в Столичната библиотека докладите на дванадесет млади учени, представители на различни хуманитарни катедри. Журито трябваше да излъчи само трима от тях, за да ги предложи на международния консорциум на университетите в Сантяго де Компостела, Испания, но високото равнище на докладите го е изкушило да се спре на четирима. Това са: Бойко Пенчев ("Хуманитаристиката и минимализацията на човешкото"); Николай Гочев, ("За условностите и недоволството срещу тях"); Димитър Камбуров ("Атлантида и Титаник. Краят на литературата и бъдещето на хуманитаристиката"); Илия Панчовски ("Хуманитарните науки между класификацията на дисциплините и социалното действие"). Един от четиримата ще бъде избран да участва в Летния университет по теория на хуманитарните науки, Сантяго де Компостела, 1998.

К