С изложба Хартията - начин на употреба на Ванко Урумов започва дейността си новата галерия "ТЕД" във Варна (ул. "Добри Войников" 6). Ориентацията й е програмно насочена към "неконвенционалните форми" и новите тенденции в развитието на визуалните изкуства. Именно това е празнината в културното пространство на Варна и целия североизточен регион на страната, която галерията има амбицията да запълни.
В концепцията на галеристите се отбелязва, че макар в този град да са се родили някои от първите неформални акции в страната, около кръга "Вулкан", тук преобладават проблемите на физическото оцеляване, а частните галерии налагат силно комерсиален вкус. "Разбира се, във Варна и района има много автори, които мислят новаторски, но са принудени да търсят други градове в страната и чужбина за изява, които галерия "ТЕД" смята да привлече на своя територия... Галерията желае да изгради едно ново "либерално пространство", необременено от минали събития, встрани от масовия и чисто комерсиален вкус. Да предостави място за изява на автори (художници, куратори, фотографи...), без да поставя ограничения от географски, физически, групови, гилдийни, концептуални, изразни или други принадлежности..."
В своята дейност галерията ще търси сътрудничеството на институции, музеи, галерии, организации в страната и чужбина, които имат сходна политика и цели.
Д.П.