Годишен абонамент за хартиения вестник:


Европа - $167
Азия и Африка - $189
Америка, Австралия и Океания - $201

Приятели, абонирайки се за хартиения в. "Култура" ще помогнете за оцеляването и на дигиталния му вариант. Крайният срок е 10 декември 1997 г.!

Превеждайте сумите на:
Сумите да се превеждат на адрес:

Булбанк - АД, София, банков код 62196214, сметка 1000385500.
Република България, София, ИПК "Родина"
И - посочвайте точен адрес за получаване на вестника в банковия превод!