18 април - Международен ден
на паметниците на културата
В критична ситуация човек се вглежда в себе си, за да осъзнае дали притежава ценности, които му дават шанс да оцелее. 40-те хиляди паметници на културата са едни от ценностите, които все още дават шанс на България: те са знаците на нейната национална идентичност, които я легитимират пред света; те са неин потенциал за качество на живот и икономическа активност, чиято сила непрекъснато ще нараства.
Осъзнаваме ли наистина стойността на това богатство?
Средствата за опазване на паметниците са драстично намалени; Законът и системата за управление са остарели; ролята на Държавата е отслабнала; използването на паметниците е неефективно; културният туризъм е на почти нулево равнище; консерваторите сменят професията си, за да оцелеят; криминалната активност в тази област е ужасяваща.
Всичко това създава рискове за необратими поражения в паметниците на културата. В стремежа си да влезем в една утрешна Европа без граници, нима забравяме, че там именно националната идентичност ще бъде определяща?
Трябва да се разбере от всички, че съхраняването на паметниците на културата е проблем на нашата национална сигурност, който изисква национална стратегия, способна да консолидира всички власти и цялото общество: президента - обединител в името на тази цел; парламента - законодател на забравения Закон за наследството; изпълнителната власт - реформатор на остарялата и неефективна система за опазване; съдебната власт - възмездител за престъпленията с националната памет; медиите - стимулатор на обществената чувствителност към съдбата на паметниците; неправителствените организации - партньор, но и градивен опонент на държавата; собствениците на паметниците - активни участници, поощрени от далновидни закони...
В противен случай какво ще си мислят за нашето време бъдещите поколения? Вероятно, като за черна дупка по историческия път, в която безследно са изчезнали посланията от миналото към тях.

Проф. д-р арх. Тодор Кръстев
председател на Българския национален комитет на ИКОМОС