Списък на великите везири на Османската империя (XV - XVIII в.)


Мехмед II (1444 - 1446 и 1451 - 1481)
Махмуд паша-и Вели - хърват, убит
Рум Мехмед паша грък
Исхак паша - грък или хърват
Гедик Ахмед паша - албанец или грък

Карамани Мехмед паша - тюрк, убит

Баязид II (1481 - 1512)
Давуд паша албанец
Херсекзаде Ахмед паша херцеговинец
Чандарлъ Ибрахим паша
тюрк
Месих паша
девширме*
Хадъм Али паша девширме
Коджа Мустафа паша
френк** или грък, убит при Селим I

Селим I (1512 - 1520)Дукагиноглу Ахмед паша - албанец, убит
Херсекзаде Ахмед паша херцеговинец
Хадъм Синан паша девширме
Юнус паша - девширме, убит

Сюлейман I (1520 - 1566)
Пири Мехмед паша тюрк
Мактул Ибрахим паша - френк, убит
Аяс Мехмед паша - албанец или грък
Лютфи паша
албанец
Хадъм Сюлейман паша
девширме
Рюстем паша
хърват
Кара Ахмед паша - албанец, убит
Семиз Али паша
далматинец
Соколлу Мехмед паша
бошнак

Мурад III (1574 - 1595)
Семиз Ахмед паша албанец
Лала Мустафа паша бошнак
Коджа Синан паша
албанец
Каниели Сиявуш паша - хърват или унгарец
Йоздемироглу Осман паша
черкезин
Хадъм Месих паша
девширме
Ферхад паша
албанец

Мехмед III (1595 - 1603)
Лала Мехмед паша тюрк
Дамад Ибрахим паша - бошнак или хърват
Чагал-заде Синан паша
италианец
Хадъм Хасан паша - девширме, убит
Джеррах Мехмед паша
девширме
Йемишчи Хасан паша - албанец, убит
Явуз Али паша
бошнак

Ахмед I (1603 - 1617)
Лала Мехмед паша бошнак
Дервиш Мехмед паша - бошнак, убит
Куюджу Мурад паша
хърват
Насух паша - албанец, убит
Йокюз Мехмед паша
тюрк

Осман II (1618 - 1622)
Халил паша арменец
Челеби Али паша - баща му девширме
Охрили Хюсеин паша
албанец
Дилявер паша - хърват, убит
Мустафа I (1622 - 1623)
Кара Давуд паша - бошнак, убит
Мере Хюсеин паша
албанец
Лефкели Мустаф паша
тюрк
Хадъм Мехмед паша грузинец

Мурад IV (1623 - 1640)
Кеманкеш Кара Али паша - тюрк, убит
Черкез Мехмед паша
черкез
Хафъз Ахмед паша - помак от Пловдив, убит
Хюсрев паша
бошнак
Топал Реджеб паша - бошнак, убит
Мехмед паша
албанец
Байрам паша
тюрк
Тайар Мехмед паша
тюрк


Ибрахим (1640 - 1648)
Кара Мустафа паша - албанец, убит
Султан-заде Мехмед паша
албанец
Салих паша - бошнак, убит
Кара Муса паша
девширме
Хезарпаре Ахмед паша - грък, убит
Софу Мехмед паша - девширме, убит при Мехмед IV

Мехмед IV (1648 - 1687)
Кара Мурад паша албанец
Мелек Ахмед паша
абхазец
Сиявуш паша
абхазец
Гюрджю Мехмед паша
грузинец
Тархонджу Мехмед паша - албанец, убит
Дервиш Мехмед паша
черкез
Ипшир Мустафа паша - абхазец, убит
Сюлейман паша
арменец
Дели Хюсеин паша
тюрк
Зурназен Мехмед паша
албанец
Сиявуш паша
абхазец
Мехмед паша
тюрк
Кьопрюлю Мехмед паша
албанец
Фазъл Ахмед паша
албанец
Кара Мустафа паша - тюрк, убит
Кара Ибрахим паша - тюрк, убит
Саръ Сюлейман паша - бошнак, убит

Сюлейман II (1687 - 1691)
Сиявуш паша - абхазец, убит
Нишанджъ Исмаил паша
тюрк
Бекри Мустафа паша
девширме
Фазъл Мустафа паша
албанец

Ахмед II (1691 - 1695)
Арабаджъ Али паша албанец
Хаджъ Али паша
тюрк
Мустафа паша
тюрк
Сюрмели Али паша - грък?, убит
Мустафа
II (1695 - 1703)
Елмаз Мехмед паша тюрк
Хюсеин паша
албанец
Мустафа паша
сърбин
Рами Мехмед паша - тюрк?

Каваноз Ахмед паша руснак
Енище Хасан паша - грък


___________________
*
По този начин са отбелязани великите везири, чиято етническа принадлежност не е ясна
**
По този начин османците назовавали католическите народи