Изложбата България – 7000 години цивилизация беше открита на 20 октомври т.г. в Берлин по повод Дните на София, провеждащи се в германската столица. Тя е организирана от Министерството на културата. Експозицията е от предмети от Националния исторически музей и други български музеи и е разположена в цитаделата "Шпандау” в Берлин. Включени са 222 експоната от праисторията до ново време, които представят върхови постижения на старите култури по българските земи – от праисторията, тракийска, гръцка, римска, славянска и прабългарска; влиянието на византизма, на исляма и на европейския Ренесанс. Те отново доказват, че България е страна, богата на археологически паметници – случайни находки и предмети, придобити при разкопки, гробни дарове, заровени при бягство ритуални сервизи и скъпоценности. В изложбата са включени златни накити отпреди 7000 години, подбрана част от световноизвестното тракийско съкровище от Рогозен (V-IV в. Пр. Хр.) с уникални сцени от тракийската митология, ценности от бронзовата и каменната пластика от римската епоха, варвански и християнски образци от Средновековието и др.
Изложбата е богато документирана с текстове и илюстрации.
Общата й застрахователна стойност е 3 625 700 ДM.

К