Българските паметници в Турция

Свързаните с българската история места в Република Турция, за които българската държава не направи почти нищо в последните 50 години, вече са предмет на междуправителствени споразумения. Ето и протоколните стъпки, предприети в последната година:

4.12.1997 г., София. Подписана е Спогодба между правителствата на Република България и Република Турция за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката.
20-27.07.1998 г. Експертно-технически групи от България и Турция си разменят посещения и правят оглед на паметници на културата във връзка с провеждания първи кръг от преговори между двете държави по имуществени, социални и хуманитарни въпроси. Българската група посещава Одрин, Кърклалери (Лозенград) и Истамбул. След срещи с ръководителите на съответните дирекции за опазване на паметниците на културата и природните забележителности са изяснени конкретни възможности за опазване на обекти на територията на Турция, свързани с българската история и култура.
27-28.07.1998 г., София. Провежда се втори кръг от преговорите и се постига принципна договореност за подписване между министерствата на културата на България и Турция на Протокол за сътрудничество в опазването на недвижимото културно наследство.
2- 12.09.1998 г. Във връзка с третия кръг от преговорите отново се извършва размяна на експертно-технически групи. Българската група посещава Одрин, 12 селища в Одринско, Бунархисар, Истамбул, Анкара.
4.10.1998 г. Анкара. По време на посещението на българска правителствена делегация в Турция бе подписан Протокол за сътрудничество в опазването на културно наследство на обекти от взаимен интерес, съответно от министъра на културата на България - Емма Москова и министъра на културата на Турция - Истемихан Талай.
Протоколът регламентира възможностите за сътрудничество между професионалните институти на двете страни. Конкретните параметри ще се договарят в двугодишни програми, като целите са издирване, локализация и проучване на обекти, свързани с българската история и култура (съответно с турската история и култура на българска територия).
Засега българските експерти имат данни за 9 наши обекта, намиращи се на територията на Турция, признати за паметници на културата по турското законодателство. Предстои предожение за същия статут на още 5 обекта, както и проучването на около 250 селища в Югоизточна Тракия, на 20 в Мала Азия и на 37 православни манастира на територията на цяла Турция.

Пет паметника:
Църквата
Болницата
Гробището
Метохът
Гимназията