Конкурс за българска драматургия - колко са нужни такива усилия за нашия театър! През март т.г. младата, но инициативна фондация "Концепция за театър" приключи обявения от нея Първи национален конкурс "Млада българска драматургия" и минали не минали 10 месеца в началото на януари 1999 г. вече предстои премиерата на "Боб" от Елин Рахнев (I награда), поставена от Георги Михалков. А в средата на януари същата пиеса ще има премиера и в благоевградския театър в постановка на Недялко Делчев. Откриване на нов драматург - не е ли това мечтата на всеки подобен конкурс.
Тези дни фондацията обяви Втори национален конкурс за написване на пиеса. Обяви и наградите: I - 500 000 лева, II - 300 000 лева и III - 200 000 лева; а също така и Специална награда "Маргарит Минков" за философско осмисляне на действителността. Фондацията отново поема ангажимента да съдейства за реализацията на професионална сцена на най-добрите пиеси.
Крайният срок за изпращане на пиесите е 28 февруари 1999 г., а наградите ще бъдат обявени в навечерието на Международния ден на театъра - 27 март.
(Пиесите трябва да се изпращат на адрес: София 1111, ул. "Голаш" 7; тел. 59 96 09 и 54 71 94.)

Н. В.