Гротовски Култура
Гротовски през 1971 г. Среща с участници в Третия международен студентски фестивал на Отворения театър във Вроцлав. Снимка Никола Вандов
Речта от Вроцлав
Речта от Москва
Qui vivra verra, Питър Брук
Крадецът на огъня, Малгожата Джевулска
Фундаментите на Гротовски, Иван Станев
Митът Гротовски, Виолета Дечева
Майстора, Владимир Петков
В търсене на нови и нови Beta Blockers, Възкресия Вихърова
Гротовски и Студентският театър, Георги Тодоров


Йежи Гротовски е роден 11 август 1933 г. в Жежув, Полша.
1951 - Начало на театралното му обучение в Краков.
1955 - 1956 - Следване в Москва, пътувания в Средна Азия.
1959 - Художествен директор на Театър "13 реда" в Ополе, който през 1962 вече се нарича Лабораториум, а през 1965 г. се премества във Вроцлав, където получава названието Институт за изследване на актьорската игра.
1962 - 1970 - Около десетина постановки, сред които: "Акрополис", "Непоколебимият принц" и "Apocalypsis cum figuris".
1970 - Отказ от театралните представления и посвещаване на "паратеатъра"; работа и търсения със стажанти.
1982 - Окончателно напускане на Полша, престой в Италия, Хаити и САЩ.
1985 - Създаване на Центъра ди Лаворо на Йежи Гротовски в Понтедера, Италия.
1997 - Професор в College de France, в създадената специална за него катедра "Театрална антропология".
1999, 14 януари - умира в Понтедера. Прахът му е разпръснат в Индия.