Мемориален комплекс Априлци в Панагюрище, 1976 г., детайл. Колектив: Димитър Даскалов, Величко Минеков, Секул Крумов, арх. Богдан Томалевски. Боримечката
и неговото топче
Публикуването на тези извадки има следната предистория. В интервю, публикувано в бр. 9 на в. "Култура", Величко Минеков споменава за участието си в конкурса за паметник на Априлското въстание, на който е спечелил първа награда. В бр. 11 на в. "Култура" в яростен текст срещу Величко Минеков Владимир Гоев между другото отрича да е бил член на журито на същия този конкурс. Както личи от стенограмата на заседанието, Владимир Гоев все пак е бил член на журито. Но освен като доказателство за това, документът съдържа редица показателни за времето си изказвания, което бе и поводът да публикуваме извадки от тях.


Заседание на комисията-жури за разглеждане проекта за паметник на Априлското въстание в Панагюрище
София, вторник, 16 февруари 1965 година. (Открито в 10 часа и 40 минути)

В заседанието участват:
Председател - арх. Атанас Кънев - главен архитект при ОНС-Пазарджик.
Членове: Петър Мангов - заместник-председател на ГНС - Панагюрище, Цвятко Събев - представител на ГК на БКП - Панагюрище, Мина Дюлгерова - представител на отдел "Изкуство и култура" при ОНС - Пазарджик, Арх. Георги Кръстанов - представител на ДКСА, Арх. Георги Сарамбелиев - представител на отдел "Архитектура" при ОНС - Пазарджик, Владимир Гоев - началник отдел "Изобразително изкуство" при Комитета по културата и изкуството, Владимир Пешев - от отдел "Изобразително изкуство" при ККИ
Представители на СБХ:
Секул Крумов - секретар на секция "Скулптура", проф. Любомир Далчев, Димитър Даскалов, Васил Радославов, Георги Коцев
Присъстващи: ген. Момеков

Владимир Гоев: Преди една година се състоя първият конкурс за паметник на Априлското въстание. ... Журито тогава излезе единодушно с решение, предвид необходимостта да се осигури по-високо равнище на конкурса, да бъдат контрактувани трима скулптори, или три колектива. ... Предложението беше прието и бяха контрактувани скулпторите Любен Димитров, Величко Минеков и Георги Гергов. ...
(Следват протоколни уточнения по участващите пет проекта и започва разглеждането им.)
Цвятко Събев: ... Що се отнася до проекта на Любен Димитров и Петко Цветков, аз мисля, че основната група не е българска група, не лъха от нея българският въстаник. Не е това, което хората могат да възприемат и като гледа човек фигурата, не възниква у него представата за българския национален дух на това събитие. Това, че авторите са избрали момента "всички на оръжие", е хубаво, но не е това нашенското, българското национално въстание, много рицарство има тук, много кръстоносничество има тук.
Предс. арх. Атанас Кънев: Нещо кралимарковско.
Цвятко Събев: Даже и Крали Марко го няма, защото той има някакъв замах "с един крак на Рила, с други на Пирин" - така е известен Крали Марко в нашата представа. И това не ни удовлетворява. ... В проекта на другаря Минеков и колектив ... тази скупчена група напомня на отбраняваща се група, на някои обкръжени, отчаяни смелчаци, които след малко ще загинат. Не бива да загиват тези хубави хора! ... Разбира се, и фигурата в проекта на Георги Гергов я има, това е малко като Боримечката.
Предс. арх. Атанас Кънев: Направо е това.
Цвятко Събев: Но даже и да е Боримечката, той е литературен герой, който е неповторим и след Априлското въстание, и преди Априлското въстание; и нищо лошо няма в това, че ние можем да се ползваме от този литературен образ за едно такова решение. Нищо в това отношение няма лошо. Вие самите виждате каква е мисълта ми, без да я казвам, но когато все пак се наложи някога да представим Априлското въстание и нашия край, ние търсим някакъв сборен образ. Ние синтезираме Априлското въстание или в черешовото топче, или в Боримечковския образ, или в Хвърковатата чета на Бенковски и в тази масова решителност, за която се споменава в проекта на Величко Минеков, но не е решена поради скупчването на хората. ...
Проф. Любомир Далчев: ... безспорно най-слаб, що се отнася до спазването на традицията, е проектът на Младен Младенов - на традициите на ординерното: да бъде паметник така, както го знаят хората, с целия официален подход, с търсенето на някакъв ансамбъл от бюстове на въстаници, така че в края на краищата да имаш чувството, като че ли влизаш в една гостна стая, където всичко е подредено и трябва да се приеме официално, обаче едновременно с това и студено. ... Проект, който минава един етап нагоре, е този на Г. Гергов и А. Баров, където авторите са се помъчили да излязат от оная конвенционалност на ординерното ... Идеята да се дадат пет века литературно с тези пет камъка, които се рушат, създава едно благоприятно положение на този боец отгоре, но излиза така, като че ли той се мъчи да запази равновесие при тези рушащи се камъни. ...
Васил Радославов: ... Аз смятам, че с решението на този паметник ние трябва да търсим нещо оптимистично, нещо, което да ни пренесе в тази епоха и в този момент, когато всичко е накипяло, всичко е пред освобождение и паметникът трябва да действа светло, приятно, жизнерадостно. В този смисъл проектът на Младенов има нещо застояло, безнадеждно и няма защо да търсим в него някаква надежда за направата на паметник. ... Тук се изтъкна, че авторът е търсил образа на Боримечката и според мен то също е неправилно. Паметникът трябва да бъде разбираем и всеки, който познава историята за Боримечката и който не я познава добре, трябва да почувства това. И не може човек, който познава положението на българския народ тогава и етапите на нашето освобождение, а именно този накипял момент, който е връхна точка в борбата на нашия народ за освобождение, да не почувства това, като гледа паметника. Защото иначе, ако аз не знам, че е съществувал Боримечката, който е вдигнал топчето и пр. и пр., за мен това ще бъде един чорбаджия, който е направил освобождението и който е носил характера на въстанието. ... По проекта на Величко Минеков и колектив. ... Другарят Събев, който говори най-напред, каза, че хората в тази група действат като обкръжени, като отбраняващи се. Има малко такова нещо. Но те са обкръжени от цялата турска империя, от цялото робство, от цялата неспокойна атмосфера, на която трябва да устоят. ... Аз смятам, че авторът е прекалил с тези вдигнати ръце - отзад трима души са вдигнали ръце. Може би един или двама трябва да вдигнат ръце. В този смисъл трябва да се види задачата, но това е вече подробност и авторът по-лесно може да придвижи работата по-нататък. ... По отношение проекта на Богдан Томалевски, Михаил Симеонов и Вачко Вачков трябва да кажа ... В цялата работа аз виждам много вкус, много естетско отношение, с изключение на тези стъпала, които са така направени, че човек не може да ходи по тях. ...
Арх. Георги Кръстанов: ... От другите проекти при този на Гергов действително пластиката е разработена с голямо майсторство, много близко, разбираемо, обаче по-шаблонно, това е, което виждаме във всекидневието и във всички наши паметници. ... Впуснали са се в една литературна разказвателност, която не е в плюс за паметника. Този архитектурен постамент с тези пет блока, които дават авторите, смятам, че не е все още съвсем добре намерен. Има една лабилност, като че ли това са детски кубчета, наредени едно върху друго и всеки момент могат да се съборят. ... Проектът на Величко Минеков и колектив ... За фигурната композиция се смущавам от начина, по който силуетът би дейстствал от разстояние. Не знам дали една такава сложна композиция ще може отдалече да се разчете и въобще да действа художествено. В този смисъл аз смятам, че трябва да се търси по-голяма ажурност, да се даде по-голяма светлосянка, за да не действа като мастодонт, като неопределено и неизяснено тяло. Когато се приближи човек, ясно е, че по този начин би могло да се илюстрира Априлското въстание и то с много силни средства. ...
Димитър Даскалов: ... При проекта на Томалевски, Симеонов и Вачков това, което ми харесва, е, че веднага се посочва, че това е Априлското въстание, но ансамбълът не е сглобен така здраво и възприемането му е разкъсано от тези наистина тежки блокове, които са поставени доста случайно и не са сраснали с терена, а от друга страна са поставени върху един плочник, който е лек и не се свързват с тази нежност на централния момент. ... В проекта на Гергов и Баров има нещо старо с това виждане, с този синджир и релеф, което не дава благоприятно впечатление. ... Най-много професионални качества има работата на Минеков. Именно тук имаме това чувство, че срещу турското робство са въстанали много хора, много наши българи са се борили, но конкретно не ти говори за Априлското въстание. ...
Владимир Гоев: ... Бих искал само да кажа, че за един от проектите се изразиха известни смущения, които съществуват и у мен. Става дума за проекта на Георги Гергов. Проектът е направен наистина много просто, четливо. ... Един проект за паметник трябва да бъде изчистен от всякаква бъбривост и от всякакви помпозни и други неща. Но кое ме смущава мене? Аз приемам бележките, че наистина една фигура, поставена на такъв пиедестал, дава впечатление на една нестабилност не само защото блоковете са създадени така, но и като концепция е нещо не много оригинално и не може заради една такава идея, видите ли, че пет века сме били под робство, за всеки век да отговорим с по един блок. Освен това фигурата най-важно по конструкция, по концепция, е нещо наистина често виждано. И мене ме смущава силуетът на фигурата. Защо? Защото си представям, ако му сменим дрехите и му сложим други дрехи, този боец може да стане партизанин и ще говори за една друга епоха - за съпротивата до 1944 година, разбира се, ако му сменим и оръжието. Ако си представим тази фигура с дрехи на съветски или наш войник, веднага може да действа като паметник, който да бъде символ на героизма и смелостта на нашия войник през която искате война с оглед на оръжието и с оглед на атрибутите и униформата, която носи. ... Аз мисля, че до тук поне при проекта на Минеков и колектив ние сме единодушни, че имаме налице едно архитектурно сполучливо и добро решение за паметник, като изхождаме от характера на терена на мястото, където ще бъде поставен този паметник. ... Така че аз не искам да се спирам и не ме смущава в момента кой крак как е направен и коя ръка е вдигната, защото всички ние сме убедени, че ако се спрем на този проект, оттук нататък увеличаването няма да стане механически ...
Секул Крумов: ... За проекта на Томалевски се изтъкват някои качества като положителни, но мене ми се струва, че това не е много правилно. ... След това не са добри тези стълбища, които се съкращават, и тази площадка под конницата. Ако човек отиде на тази площадка, той ще гледа нещо, което не е много приятно за гледане - ще гледа отдолу. И мене ми се струва, че има генерално нерешени въпроси тук. Това са две различни неща, които според мене не се търпят, въпреки хубавата мисъл за конницата. ... За проекта на Любен Димитров аз мисля, че оценката е вярна. Наистина, тук има нещо много интересно като хрумване с това "всички на оръжие". Авторът е човек, който е по-спокоен, по-тържествен, може би по-хладен и това дава неминуемо отражение на неговото творчество. Но тук има и едни качества, които са добри и той не случайно смъква паметника по-надолу, за да получи тази тежка монументалност, плътно свързана със земята. ...
Владимир Пешев: ... Моето мнение е, че Величко Минеков е съумял най-дълбоко, най-силно, най-прочувствено да представи нашата, или поне моята, представа за Априлското въстание ...
Цвятко Събев: ... Аз разбирам, че моментът, който ще действа на нашето възприятие, ще бъде хълмът такъв, какъвто е. ... Да счита колективът за задължителни указанията да типизира тази скулпторна група, да стане тя именно априлска, въстаническа. Да се изучи и битът, и типът на хората по това време, и класово, и битово, и национално, и всичко, за да лъха от него Априлското въстание. ... Аз не знам защо на архитект Томалевски, който е прочут, не му се каже, че действително има нещо, което основно е грешно. Тук има конфликт в хармонията. Разбира се, ние не разбираме, че хармонията е нещо строго симетрично, защото и в асиметрията има хармония. Иначе ние тук панагюрските патриоти бихме се радвали, ако Хвърковатата чета би могла да изглежда другояче. Сега тя е наказана, тя е набита на кол и е на поругание. И действително трябва да се гледа отдолу, което е трудно приемливо. ...
Владимир Гоев: ... Паметникът е от национално значение и освен че другарят Вутов като председател на Комитета трябва да го утвърди, но сигурно проектите ще бъдат видени и от другари и от Централния комитет на Партията. Съгласно указанията всички паметници от национално значение се разглеждат и от Политбюро. Така че нашата работа тук ще свърши само с едно решение на журито за предложение. ...
Васил Радославов: Аз пожелах да взема думата във връзка с изказването на другаря Събев и препоръките, които направи в последното изказване, в които имаше нещо хубаво, разбира се, да се има предвид това, което той говори за типичното, за панагюрците и т.н.
Владимир Гоев: За типичното на събитието.
Васил Радославов: И за образите на тогавашното време.
Владимир Гоев: За възрожденските образи.
Васил Радославов: Но да се има предвид да не се достигне до едно издребняване, което ще умори автора и от което паметникът ще загуби.
Предс. арх. Атанас Кънев: Няма такова нещо.
Васил Радославов: Да не се достигне до гайтаните и ножовете. ...
Предс. арх. Атанас Кънев: ... Но аз бих направил едно по-специално предложение в тази насока - дали не е удобно, за да охарактеризираме този пункт и това въстание на Априлци, да сложим някакво черешово топче сред тях. ...


Решение:
Първа премия и възлагане получава проектът с автори: скулптор Величко Минеков и архитекти: Михаил Соколовски, П. Стойчев и Борис Камиларов.
Трета премия получават: проектът с автори: скулптор Георги Гергов и архитект Александър Баров и
проектът с автори: арх. Богдан Томалевски и скулптори Михаил Симеонов и Вачко Вачков.
Поощрение получава проектът с автори: скулптор Любен Димитров и архитект Петко Цветков.


Върху първата страница - ръкописен параф:
Съгласно конкурсната програма ръководството на Комитета по културата и изкуството, след като разгледа проектите за паметник на Априлското възтание и изслуша информация за решението на журито
Реши:
1. Независимо че конкурсът е на по-високо равнище от проведения преди това конкурс, все още не е намерено решение съответстващо на историческото значение на Априлското въстание.
2. За да се получи по-добро решение за бъдещия паметник - да бъдат дадени три премии от по 1400 лв. (хиляда и четиристотин) лева на колективите - Величко Минеков, Вачко Вачков и Михаил Симеонов, и Георги Гергов, които в срок до 1.VI.1965 г. да представят нови проекти в духа на дадените препоръки от журито и ръководството на комитета.
3. В конкурса могат да вземат участие и други автори, които желаят.
4. Възлага на н-к отдел "изобр. изкуства" при Комитета др. Владо Гоев да съобщи на заинтересуваните решението на Комитета и даде гласнос за срока на новия конкурс.
Подписал: др. А. Будов
19.II.1965 г.