Пластична хирургия на пола

Документацията на AXIS
Фондация AXIS, основана в Амстердам през 1996 г., е инициатор и организатор на проекти като изложби, кино и видеопрограми, симпозиуми и лекции в областта на визуалните изкуства и дигиталните медии, на сценичните изкуства, литературата, музиката и масмедиите. Проблемите на пола са основни в дейността на AXIS.
От началото на 1990 г. дискусията за дефинирането на половата идентичност започна да придобива нов характер. В постмодерната култура и социологична теория биологичният пол вече не се приема като доминиращ фактор при определяне на идентичността. Изглежда настъпва времето, когато трябва да изоставим строгото разграничение между мъжа и жената, поддържано с години от общоприетите социални роли и образната култура на обществото. То бива заместено от нови схващания, при които основополагаща е индивидуалната постройка на идентичността. Въвеждането на понятието "gender" (род, пол, полова идентификация), което се свързва с дефинирането на половете в техния променлив контекст, както и на понятията "транссексуален" и "алтернативен" като по-широки интерпретации на "хомосексуален" и "лесбийски" е свидетелство за нов кръг от гледища за половата идентичност.
Както в същностен, така и във формален план тези промени оставиха своите следи в съвременното изкуство (може би най-осезаемо във визуалното изкуство) и масмедиите. AXIS се концентрира върху обмена между новопоявилите се теории и художествените практики, като си поставя за цел да разкрие влиянието на неконвенционалните виждания за половата идентичност в изкуството. И по-специално - въздействието на дигиталната култура върху половата проблематика, критическия анализ на масмедиите и въпросите на пола в световен мащаб.
Една от основните цели на AXIS е показването на проекти, в които се рушат традиционните понятия и стратегии за представянето на половете. Характерен е проектът ни: "F/M (понятията за мъжко и женско) на телевизионния екран". Той анализира масмедиите в поредица от дебати, проследяващи влиянието на телевизията върху изграждането на стереотипи за полова идентификация и продуцирането на нови типове роли. Първият епизод, озаглавен "Другият пол", разглежда идеите на биолога Дезмънд Морис, според който разликите между мъжа и жената са биологично детерминирани. Това виждане е спорно, главно защото не отчита социалните и културните обстоятелства. Вторият епизод, "Наблюдение над престъпността", изследва новите ролеви модели в съвременните криминални сериали. Жените заемат все по-важно място в тях. Налагането на жената-детектив внася нов ролеви модел - тя символизира съвременните власти за борба с престъпността. Това е силна, но същевременно емоционално наранима жена. Именно на комбинацията от тези качества се дължи нейната привлекателност.
AXIS организира също художествени проекти, които атакуват традициите във визуалните изкуства, свързани с пола. "Де/Реконструиране на порнографията" са две филмови програми, в които авторите излагат своите критични възгледи за порнографското кино. Успоредно с това те експериментират с кодовете на жанра и със самия филмов материал. Много автори на експериментално кино ползват готов филмов материал, за някои от тях порнографските филми са интересен източник. Основният въпрос е: Възможно ли е да използваме порнографията, без да попаднем в нейните воайорски механизми и стереотипи? За да отговорим, заимствахме метафората на пийпшоуто. За съжаление поради скъпоструващите авторски права успяхме да включим само отделни статични кадри. Творците преработиха порнографския материал, така че той да бъде възприет по различен начин и да придобие нови значения. Сред използваните подходи бяха: манипулиране на порнографските изображения с цел да се разруши очакваното визуално удоволствие; използване на визуалното наслаждение в кампании против цензурата и други форми на потисничество; използване на порнографски изображения за подкопаване на стереотипите за мъжественост и женственост, сексуалност и еротизъм, и демонстрирането (може би неумишлено) на красотата в порнографските образи. Ние възприемаме порнографията по различен начин, когато някой се взира над рамото ни.
Втората програма, "Идване на власт - сексуално провокативни филми, режисирани от жени", показа филми на авторки от Ню Йорк. Бяха представени сексфилми на режисьорки с радикални възгледи върху порнографската индустрия. Те разкриха как от началото на 60-те жените са започнали да предефинират понятието "порно" чрез противопоставяне на традиционните структури и форми за изображение във филмите.
Както споменах, AXIS спира вниманието си не само върху традиционните, но и върху новите разбирания за пола и тяхното пречупване в изкуството. "Пластична хирургия на пола" е христоматия за последните развития в теорията за половата идентификация и изкуството, публикувана миналата година. Тя разкрива влиянието на новите понятия за полови идентичности (например "алтернативен" и "транссексуален") в работата на творци и куратори. За компактдиска сме подбрали най-съществените положения, а по повод ускорените промени, особено през последното десетилетие, избрахме метафората на "тунела на времето".
За съжаление теория и практика не винаги вървят ръка за ръка. "Презентации" бе дебат, състоял се по време на гей-игрите в Амстердам миналата година. В него бяха дискутирани проблемите на възможното съществуване, видимост или невидимост на хомосексуалното изкуство, неговата иконология и визуален език, а също така ролята на критиката и институциите. Немалко гей-творци възразяват срещу изолирането на тяхната работа чрез определения като "гей" или "алтернативна". Същевременно обаче те реагират и срещу така наречения "неутрален" прочит на творбите им, който пренебрегва влиянието на идентичността върху произведенията. Като цяло те апелират за по-разностранна интерпретация, при която както формалните критерии, така и факторите на идентичността се признават за определящи в творбата.
Поради значението на контекста за интерпретацията в този дебат ние почти буквално изведохме три различни ситуации и подходи, чрез които се интерпретира творбата:
1. музеен/институционален контекст - набляга върху формалното/естетическото - онагледен чрез бял куб;
2. критически контекст - набляга върху текстовия елемент в изкуството, онагледен чрез вестник;
3. гей-контекста - онагледен чрез цветове на калии, явен символ на хомосексуалност (виж Мейпълторп);
Друг важен аспект от дейността на AXIS е разработването на нови ролеви модели и бъдещи виждания за идентичността във визуалната култура. "Интимни идоли" е видеопрограма от 1997, в която американските творци Сейди Бенинг, Ани Спринкъл и Дженифър Рийдър разкриват своите най-съкровени герои, които за съжаление не се вписват в холивудските шаблони поради своята необичайна полова идентичност. Авторките създават свои лични идоли, които някой ден биха могли да се превърнат в икони на американската визуална култура. За този проект в компактдиска използвахме метафората на дневника. Зрителят може да получи достъп до проекта само ако се опита да открие кода, отвеждащ до съответната авторка.
Играта с идентичностите е една от централните теми в работите на Лин Хършман. Видеотворбата й показахме през 1997 г. Хършман (родена през 1941 г. в САЩ) може да се определи като един от пионерите в областта на дигиталните медии. Лайтмотивът в работата й е въздействието на технологиите и средствата за комуникация върху съвременното общество. Тя отделя особено внимание на субект-обектния тип отношение между мъжа и жената, което се характеризира със сексуално желание и прелъстяване. За тази презентация AXIS подбра видеотворби на Лин Хършман по проблемите на фантазията, желанието, влиянието на дигиталната култура върху идентичността през 90-те години.
Главният герой в "Прелъстяването на един киборг" е пристрастена към компютрите жена. Тя е обсебена от желанието да се превърне в киборг и в крайна сметка това наистина се случва. "Виртуална любов" е любовна история от 90-те. Валери, главната героиня, която работи в изчислителен център, се влюбва в свой колега. Тя се срамува да го заговори лично, така че изпраща по свързаните в мрежа компютри свое алтер-его, за да привлече вниманието му.
"Аватар" е мултимедиен фестивал за влиянието на дигиталната култура върху променящите се идентичности в изкуството. Аватар (въплъщение, алтер-его) е хиндуистко понятие, означаващо появата на Бог в плътска форма. В интернет-културата то се използва в смисъл на друго аз, зад което потребителят се крие, докато общува в дискусионните сайтове. Възходът на електронното, виртуално общество ускори развитието на "суб-личностите". Всъщност никой потребител на интернет не знае каква е истинската личност на хората, с които общува. Можем да си създадем аватар като просто сменим професията си или се представим с различна възраст и пол. Положението се усложнява допълнително, когато бъдат въведени множество аватари на един и същ човек. Благодарение на бързото развитие на технологиите, аватарите могат да придобият все по-реалистичен вид. Понастоящем съществуват аватари със снимки на лице и глас, такива могат да бъдат открити в "The Palace", комерсиално място за срещи по интернет. Това развитие инжектира с нов живот електронното пространство и запълва празнината между виртуалния свят и "действителния живот". В конкретния проект, дизайнерката на проспекта и уеб-сайта на "Аватар" използваше своето собствено лице, обработено на Photoshop. Образът илюстрираше измамния вид на един аватар, претърпял безброй модификации. "Аватар" все още може да се види: www.paradox.nl/avatar

GENDER MEDIA ART
Функцията на този CD-ROM е архивирането на 12 проекта в областта на изкуството, организирани от AXIS през 1997-98 г.. Представеният материал се състои от аудио-визуална документация на изложби и симпозиуми, а също така и от уеб-проекти, видео, фото и мултимедийни произведения на участващите творци.
GENDER MEDIA ART се състои от:
1. Мултимедиен парк от 12 проекта по четирите основни теми в компактдиска: половете в миналото - за стереотипите и традиционните модели в образната култура; половете в бъдещето - за идните гледища върху половете; глобалната полова проблематика - за половете в мултикултурния контекст; скритите полове - за влиянието на табутата и цензурата в изкуството.
2. PDF-файл (на немски и английски) с писмена документация: годишния доклад на AXIS, биографични данни за творците и обща информация за изкуството и проблемите на пола.
3. HTML-файл с уеб-проекти и препратки
4. "Вкусотии": например, календарът с висока разделителна способност "Жени с бради", проект на двамата холандски художници Ине Попе и Йети Верхьоф, който понастоящем вече се ползва с култов статус.
Понятията за гъвкавост и самостоятелно конструиране са водещи при дизайна на GENDER MEDIA ART. Те бяха трансформирани в метафори за "вселената" и "колелото на половете" под формата на интерфейси. Идеята за индивидуалната свобода да строиш собствената си идентичност бе трансформирана в свободата на зрителя да се движи из компактдиска. Ето защо в дизайна липсват фиксирани елементи като бутони. Вместо това използваме придвижване с клавиатурата, което позволява на зрителя да прескача между интерфейсите по всяко време.
GENDER MEDIA ART се състои от три независими интерфейса, вариращи от строга подредба до хаос, но даващи достъп до едни и същи проекти:
1. С натискане на клавиша за интервал вие влизате в интерфейса "Вселена": неструктурирано, хаотично и вечноподвижно средство за придвижване, което ви дава общ поглед и достъп до всички проекти в компактдиска. Дванайсетте проекта са представени от икони, пренесени в движещата се вселена на AXIS. Зрителят може сам да определи скоростта на движение.
2. С натискане на бутона "return", вие влизате в интерфейс "колелото на половете": както вече споменах, това е метафора за построенията на идентичността под формата на рулетка. Колелото представя дванайсетте проекта чрез 12 различни "маски", а четирите теми чрез четири глави. Зрителят може да свърже всяка маска със съответната глава чрез завъртане на колелото в двете посоки. При съвпадение получавате достъп до желания проект.
3. Ако натиснете клавиша "I", получавате достъп до текстовия интерфейс. Той дава възможност на зрителя да се придвижва в компактдиска на рационално ниво посредством текстови резюмета.
Намерението ни при изготвянето на GENDER MEDIA ART бе да отдадем еднакво значение на звука и образите при придвижването и интерфейсите. В идеалния вариант потребителят би могъл да се придвижва из компактдиска със затворени очи...

Деана Херст

От английски Иван Иванов
Фронт за
комуникация