Реставрация на Храма

На 14 септември в Евро-българския културен център г-жа Мария Русинова - главен секретар на Министерството на културата, г-жа Наташа Тодорова - изпълнителен директор на "Реставрация" ЕАД, и г-н Христо Ганчев - заместник-директор на Националния институт за опазване на паметниците, обявиха началото на същинската работа, по-точно на "видимата" част от работата по реставрацията и реконструкцията на Храм-паметник "Св. Александър Невски". Средствата са осигурени от инвестиционната програма на правителството и са в размер на два и половина милиона лева - за целия проект, работата по който ще приключи през 2003 година. Листовото злато за покриване на куполите е закупено чрез Българската народна банка от специализирана френска фирма.
Златото е 23,9 карата; общото му тегло е около 4 килограма; със златните пластинки, които имат формат 84 мм на 84 мм, ще се покрият около 750 квадратни метра площ (250 - тази година, 500 - догодина); първо ще бъде позлатена камбанарията, накрая - основният купол; за последен път куполите са били позлатявани през 1956-1959; през време на реставрирането храмът няма да затваря врати. Освен позлатяването ще се извърши почистване на фасадата, реставрация на стенописите в храма, подмяна на част от настилките вътре, почистване на цокъла от изкуствен мрамор; подмяна на електрическата и водопроводната инсталации; изграждане на нова охранителна система...
Отвъд фактите Наташа Тодорова намери за нужно да подчертае в своите думи, че е свидетел на истинско чудо: при подготвителните работи по проекта не само че не е срещнала никакви характерни за нашите условия трудности, но и обратното. Обратното беше наречено "съпричастност". Всички, всички, дори ХЕИ и Противопожарните органи светкавично са извършили необходимото за съгласуването на проекта със своите изисквания. (Културните институти знаят, че това си е чудо!) "Няма корупция, няма бюрокрация, когато става дума за "Александър Невски" - каза Наташа Тодорова и сякаш сама се учудваше на този факт. (На присъстващите им се поиска храмът да не е само за 5000 богомолци - както е!) Сподели увереността си, че и журналистите, със същата "съпричастност", каквато са проявили всички други, ще отразяват работата по реставрирането на храма. Известно подозрение, че журналистите са нещо друго, отлично от "всичките", се стелеше в тези думи, но това е друг разговор. На 14 септември започва монтирането на скелето. Ако е рекъл Господ, тази свята работа ще завърши така добре, както, изглежда, че започва.

Никола Вандов