Пътешествията на Недко Солаков

   Недко Солаков, Проект El Bulgaro, детайл. ARCO 2000

Разговор с автора,
Диана Попова

Разказът за El Bulgaro,
Недко Солаков